logo

Zaburzenia erekcji w genezie naczyń

Termin zaburzenia erekcji określa niemożność pełnoprawnego stosunku płciowego z powodu niewystarczającej lub nieobecnej erekcji prącia u mężczyzny, który ma okresowy lub stały charakter. Ten stan patologiczny rozwija się z powodu wpływu różnych czynników etiologicznych (przyczynowych) (czynniki psychologiczne, zaburzenia hormonalne, anatomiczne deformacje ciał jamistych prącia). Najczęstszą przyczyną (do 70% wszystkich przypadków tej patologii) są zaburzenia naczyniowe.

Definicja i mechanizm rozwoju

Naczyniowe (naczyniowe) zaburzenia erekcji to zaburzenie siły związane z organicznymi lub czynnościowymi zmianami w naczyniach męskiego członka. Wznoszenie jest złożonym procesem fizjologicznym, w którym podczas stymulacji seksualnej dochodzi do ograniczenia przepływu krwi przez żyły, z powodu zmniejszenia zwieracza, ze zwiększonym dopływem przez tętnice, co prowadzi do wypełnienia ciał jamistych, zwiększenia ciśnienia w penisie i zwiększenia także nabycie twardości niezbędnej do pełnego współżycia seksualnego. W przypadku zaburzeń naczyniowych występuje niedostateczny przepływ krwi lub spadek napięcia zwieracza, który reguluje jego wypływ, co powoduje niewystarczający wzrost objętości jamistych ciał.

Ryc. 1 - Mechanizm wznoszenia.

Dlaczego to się dzieje?

Zaburzenia erekcji naczyniowej rozwijają się z powodu 2 grup przyczyn:

 1. upośledzony przepływ krwi tętniczej do ciał jamistych prącia;
 2. wzrost wypływu krwi podczas wzwodu z ciał jamistych prącia w wyniku zmniejszenia aktywności czynnościowej zwieracza żylnego, który podczas wzwodu utrzymuje ciśnienie krwi w ciałach jamistych (jamistych).

Przyczyny upośledzenia przepływu krwi z okluzją (zmniejszenie światła) tętniczych naczyń prącia obejmują:

 • Systemowa miażdżyca jest patologicznym stanem, w którym cholesterol osadza się w ścianach tętnic z tworzeniem blaszek miażdżycowych, które powodują zmniejszenie światła naczyń. Ta przyczyna zaburzeń erekcji jest najczęstsza, występuje w 90% przypadków.
 • Cukrzyca jest chorobą metaboliczną charakteryzującą się wzrostem poziomu cukru w ​​organizmie człowieka i ogólnoustrojowymi zaburzeniami czynności czynnościowych naczyń tętniczych.
 • Zmniejszona funkcja pompowania serca w chorobie niedokrwiennej, miażdżycy, po zawale mięśnia sercowego, prowadząca do zmniejszenia objętości krwi do jamistego ciała prącia.
 • Choroba serca z nadciśnieniem tętniczym to przedłużający się systemowy wzrost ciśnienia tętniczego, prowadzący do zmian organicznych w naczyniach tętniczych, w tym w ciałach jamistych.
 • Miejscowe zmiany w naczyniach tętniczych prącia i miednicy, które są wynikiem urazu brzucha i pachwiny - ta przyczyna zaburzeń erekcji naczyń najczęściej występuje u młodych mężczyzn w wieku nie przekraczającym 40 lat.

Prawie wszystkie przyczyny niewystarczającego dopływu krwi do ciał jamistych penisa mają wpływ na mężczyzn w wieku powyżej 40 lat, co prowadzi do większej liczby przypadków osłabionej siły. Naruszenie czynności czynnościowych zwieraczów żylnych, przez co zwiększa się wypływ krwi podczas wzwodu z ciał jamistych prącia, co prowadzi do zmniejszenia ciśnienia w nich (przecieku żylnego), rozwija się z kilku głównych powodów:

 • Zwiększenie światła żył, które może być pierwotne (występuje, gdy czynnik dziedziczny jest realizowany) i wtórne (pasja do pikantnych potraw, palenie tytoniu, systematyczne spożywanie alkoholu).
 • Zmiany zwyrodnieniowe w otoczce białkowej (skorupie pokrywającej ciała jamiste), prowadzące do niedostatecznego zamknięcia zwieracza żylnego - zmiany te najczęściej określa się u starszych mężczyzn, na tle choroby Peyroniego (skrzywienie penisa męskiego z powodu zmian sklerotycznych w ciałach jamistych i błony białkowej), wcześniejsze urazy krocza, a także cukrzyca.
 • Zmiany organiczne w wewnętrznej warstwie naczyń żylnych, które są wynikiem urazu, podwyższone stężenia lipidów we krwi (hiperlipidemia), inwolucji zależnej od wieku (wygaśnięcie czynności funkcjonalnej układu rozrodczego).
 • Tworzenie się zastawek żylnych, w których krew jest uwalniana w celu ominięcia zwieraczy, po przejściu interwencji chirurgicznych na strukturach układu moczowo-płciowego.
 • Upośledzona kurczliwość mięśni gładkich zwieracza z powodu upośledzonego unerwienia lub zmian organicznych.

Czynniki ryzyka

Większość przyczyn chorób naczyniowych jest wynikiem działania czynników prowokujących, wpływających na stan tętnic, żył i ciał jamistych prącia. Czynniki te obejmują:

 • Wiek mężczyzny - naruszenie siły często rozwija się u mężczyzn w wieku powyżej 40-50 lat, co wiąże się z zależną od wieku inwolucją układu rozrodczego, a także stopniową dekompensacją przewlekłej patologii układu sercowo-naczyniowego.
 • Szkodliwe nawyki - alkohol, nikotyna są toksynami naczyniowymi, mają negatywny wpływ na ściany tętnic, prowadząc do stopniowego zmniejszenia ich światła wraz z rozwojem okluzji.
 • Siedzący tryb życia - niska aktywność ruchowa jest jedną z głównych przyczyn rozwoju choroby sercowo-naczyniowej, w tym tych ze zmianami w tętnicach prącia.
 • Przewaga w diecie ludzi tłuszczowych, smażonych i pikantnych pokarmów, które mają negatywny wpływ na stan żylnych naczyń i zwieraczy męskiego członka.
 • Różne przenoszone obrażenia z ich lokalizacją w podbrzuszu i kroczu.

Tabela 1 - Udowodnione czynniki ryzyka zaburzeń erekcji (MMAS, 2005).

Znajomość przyczyn powstawania zaburzeń erekcji naczyniowej, a także wpływ czynników ryzyka, pomaga w wyborze najbardziej optymalnego i skutecznego leczenia tego zaburzenia.

Metody diagnostyki patologii naczyniowej

Diagnostyka zaburzeń erekcji naczyń obejmuje kompleksowe badanie męskiego ciała przy użyciu różnych metod badań laboratoryjnych, instrumentalnych i funkcjonalnych, które obejmują:

 • Biochemiczna analiza krwi z określeniem profilu cholesterolu i lipidów - pozwala diagnozować miażdżycę.
 • Elektrokardiogram (EKG) to funkcjonalne badanie aktywności elektrycznej serca, które pozwala wykryć zmniejszenie jego funkcji pompowania (zaburzenia rytmu serca, choroba niedokrwienna, zawał mięśnia sercowego).
 • Badanie ultrasonograficzne naczyń prącia z dopplerografią w spoczynku i po stymulacji erekcji jest jedną z głównych metod diagnostycznych, to instrumentalne badanie z ultrasonograficzną wizualizacją stanu przepływu krwi.

Na podstawie wyników dodatkowych badań diagnostycznych lekarz wyciąga wnioski na temat przyczyn zaburzeń erekcji, a także stopnia zaburzeń naczyniowych.

Leczenie

Leczenie zaburzeń erekcji naczyń jest złożone. Obejmuje przede wszystkim działania terapeutyczne mające na celu poprawę przepływu krwi w ciał jamistych prącia, ich wybór zależy od diagnozowanej przyczyny narastania siły działania. Główne metody leczenia obejmują stosowanie różnych leków, chirurgii i fizjoterapii. Stosowanie leków, których wybór zależy od przyczyn dysfunkcji erekcji naczyniowej, obejmuje kilka farmakologicznych grup leków:

 • Inhibitory fosfodiesterazy 5 (PDE 5) to czynniki blokujące enzym fosfodiesterazę, w wyniku czego w ciał jamistych penisa gromadzi się związek cGMP (cykliczny monofosforan guaniny), jak również rozszerzają się tętnice, co zwiększa objętość krwi i erekcje. Głównym przedstawicielem leków w tej grupie jest sildenafil (Viagra, Konegra). Poprawia erekcję tylko w przypadku stymulacji seksualnej mężczyzny. Syldenafil i jego analogi nie eliminują głównej przyczyny rozwoju dysfunkcji erekcji naczyń krwionośnych.
 • Statyka (symwastatyna) - leki, które obniżają poziom cholesterolu we krwi, zapobiegając w ten sposób powstawaniu blaszek miażdżycowych i rozwojowi miażdżycy. Leki te są stosowane w celu poprawy stanu tętnic w miażdżycy.
 • Przeciwskurczowe (papaverine) - zmniejszyć napięcie mięśni tętnic, przyczynić się do zwiększenia wypełnienia ciał jamistych krwią.
 • Blokery alfa1-adrenoreceptory - pomagają również zmniejszyć napięcie tętnicze.

Większość środków farmakologicznych stosowanych w leczeniu zaburzeń erekcji naczyń zwiększa przepływ krwi w ciałach jamistych. W przypadku nieskuteczności terapii za pomocą leków interwencje chirurgiczne mogą być przeprowadzane w celu rekonstrukcji plastycznej układu naczyniowego jamistego ciała, jak również albugineum. W złożonej terapii zaburzeń naczyniowych stosuje się fizjoterapię w celu poprawy erekcji. Najczęstszą i najskuteczniejszą metodą fizjoterapii jest stosowanie miejscowego działania negatywnego (terapia LOD).

Lekarz rodzinny Krivoguz I. M.

Czy boisz się spać w łóżku? Zapomnij o tym, bo to narzędzie sprawi, że będziesz seksem!

Impotencja naczyniowa - co to jest, dlaczego występuje, jak leczyć?

Zaburzenia erekcji mogą rozwijać się z różnych powodów. W wieku dorosłym występowanie problemu często wiąże się z zaburzeniem układu naczyniowego - zmniejsza się przepływ krwi do penisa i moszny, a jego wypływ wzrasta. Leczenie impotencji naczyniowej to kompleks środków, w tym leki, ćwiczenia, dieta i normalizacja reżimu dziennego i nocnego.

Impotencja genetyki naczyń: przyczyny

Najczęstszym rodzajem impotencji organicznej jest dysfunkcja erekcji naczyniowej. Główną przyczyną impotencji jest naruszenie przepływu krwi tętniczej w obszarze miednicy i zwiększenie żylnego wypływu krwi.

Takie zmiany są wynikiem różnych chorób, błędów dietetycznych, złych nawyków i cech stylu życia:

 • Cukrzyca prowadzi do nieprawidłowego funkcjonowania tętnic;
 • Stałe wysokie ciśnienie krwi powoduje zmiany w strukturze naczyń krwionośnych;
 • Miażdżyca powoduje gromadzenie się płytek cholesterolowych na ścianach naczyń, co zmniejsza przepływ krwi;
 • Patologie serca prowadzą do niskiego poziomu we krwi w ciał jamistych narządu rodnego;
 • Urazy brzucha i pachwiny mogą powodować choroby naczyń w okolicy miednicy;
 • Interwencja chirurgiczna w obszarze moczowo-płciowym wywołuje pojawienie się zastawek żylnych;
 • Nadużywanie palenia, alkoholu, tłustych i smażonych potraw z dodatkiem gorących przypraw prowadzi do wzrostu klirensu żylnego;
 • Zmiany związane z wiekiem, siedzący tryb życia, chroniczny brak snu, predyspozycje genetyczne również prowadzą do upośledzenia układu naczyniowego.

Objawy i oznaki

Kiedy zdiagnozowana jest impotencja naczyniowa, objawy pojawiają się powoli i progresywnie, w przeciwieństwie do zaburzeń erekcji spowodowanych problemami psychologicznymi. Przez długi czas choroba nie daje o sobie znać, wtedy mogą wystąpić drobne zakłócenia, ale z czasem sytuacja się pogarsza, niezależnie od warunków stosunku płciowego i nasilenia czynników pobudzających.

Impotencja związana z patologią naczyniową zależy od następujących cech:

 • Słaba erekcja lub jej całkowity brak w środowisku sprzyjającym podnieceniu seksualnemu;
 • Wytrysk, który pojawia się przed początkiem intymności;
 • Brak spontanicznej erekcji w nocy i rano.

Zaburzenia erekcji naczyniowej: leczenie

Leczenie impotencji genetyki naczyń zawsze wymaga konsultacji z lekarzem. Przede wszystkim należy wyjaśnić, co dokładnie doprowadziło do rozwoju choroby - nieprawidłowe funkcjonowanie naczyń tętniczych lub patologia żył. W zależności od tego, wybrany zostanie indywidualny schemat terapii.

Funkcje specjalne

Do leczenia dysfunkcji erekcji naczyń wymaga zintegrowanego podejścia. Leczenie farmakologiczne obejmuje stosowanie leków rozszerzających naczynia krwionośne, które normalizują krążenie krwi w ciałach jamistych prącia. W razie potrzeby zaleca się nawet protetykę i środki fizjoterapii.

Narkotyki

Przy zachowawczym leczeniu takich chorób, jak impotencja naczyń, leki są przepisywane na podstawie obrazu klinicznego. Można je podzielić na 3 typy:

 • Inhibitory fosfodiesterazy typu 5. Rozciągnij światło naczyń tętniczych, tak aby penis był lepiej wypełniony krwią. Leki działają w obecności czynników stymulujących i są ukierunkowane bezpośrednio na stymulację erekcji.
 • Statyka. Poprawiają stan tętnic, zmniejszając ilość cholesterolu. Leki zapobiegają powstawaniu blaszek miażdżycowych i rozwojowi miażdżycy, co w 90% przypadków prowadzi do pojawienia się zaburzeń erekcji.
 • Przeciwskurczowe i blokery receptorów alfa1-adrenoreceptorowych. Zmniejszają ton naczyń krwionośnych, w wyniku czego zwiększa się wypełnianie krwi ciał jamistych.

Jako dodatek, czasami przepisuje się bioaddesty, które mają korzystny wpływ na układ naczyniowy, stymulację syntezy testosteronu i wytrzymałość fizyczną.

Najczęściej we współczesnym świecie stosuje się te same suplementy diety, a także stymulanty o akronimie PDE-5. Porozmawiajmy o nich bardziej szczegółowo.

Inhibitory fosfodiesterazy typu 5

Niemal zawsze, podczas diagnozy lekarza, zaburzenia erekcji naczyń, leczenie obejmuje przyjmowanie leków zawierających 1 inhibitor fosfodiesterazy typu 5.

Viagra

Sildanafil - substancja czynna leku Viagra. Dawka jest ustalana przez lekarza, może wynosić od 25 mg do 100 mg na dzień. Zapoznaj się z potrzebą pół godziny przed stosunkiem. Według danych empirycznych lek był skuteczny u 82% mężczyzn. Istnieją również dowody na to, że ma on pozytywny wpływ na erekcję, jeśli rozpoznano cukrzycę lub wystąpiły urazy rdzenia kręgowego.

 • Połączenie z lekami w celu poprawy potencji;
 • Indywidualna nietolerancja składników leku;
 • Połączenie z alkoholem;
 • Dzieci i młodzież.
Levitra

Wardenafil znajduje się w lekach Levitra. Dawkowanie zależy od ciężkości choroby, wieku pacjenta i chorób współistniejących (od 5 do 40 mg). Zaleca się stosowanie pojedynczej dawki dziennie przez 20-40 minut przed rozpoczęciem stosunku płciowego.

 • Wiek do 16 lat;
 • Nadwrażliwość na lek;
 • Wspólne przyjęcie z alkoholem.
Cialis

Inhibitor Tadalafil - aktywny składnik leku Cialis. Zalecana dawka wynosi 20 mg, w razie potrzeby, dostosowana przez lekarza prowadzącego. Konieczne jest zaakceptowanie środków raz na nie mniej niż 15 minut przed rozpoczęciem bliskości intymnej. Efekt może trwać do 36 godzin (funkcja Cialis). Równolegle można wziąć trochę alkoholu (jeśli to konieczne).

 • Mniejszy wiek;
 • Reakcja alergiczna na składniki.
Ziden

Lek Ziden zawiera odwracalny inhibitor udenafilu. W zależności od zaleceń lekarza prowadzącego dawka terapeutyczna może wahać się od 100 do 200 mg. Lek należy pić 1 raz dziennie na około 1 godzinę przed rozpoczęciem stosunku płciowego.

 • nadwrażliwość na składniki leku;
 • wiek do 18 lat;
 • połączenie z napojami alkoholowymi.
Stendra

Inhibafan jest głównym aktywnym składnikiem leku Stendra. Zaleca się, aby wziąć lek w dawce 50 mg, w razie potrzeby, może wzrosnąć do 200 mg. Częstotliwość przyjęć - 1 raz dziennie, pół godziny przed stosunkiem seksualnym. Podczas użytkowania należy porzucić stosowanie grejpfrutów i soków na ich bazie. Substancje czynne owocu, reagujące z avanfilem, prowadzą do poważnych efektów ubocznych.

 • Pierwsze 6 miesięcy po ataku serca lub udaru;
 • Przewlekłe nadciśnienie lub niedociśnienie;
 • Wrzód trawienny;
 • Anatomiczne skrzywienie narządu płciowego.

Bardzo ważne jest, aby dokładnie przestrzegać przepisanych dawek leków, nadmiar jest obarczony występowaniem działań niepożądanych. Wszystkich tych leków nie można łączyć z odbiorem produktów zawierających organiczne azotany lub azotany, donatory tlenku azotu.

W przypadku dysfunkcji erekcji naczyniowej suplementy diety należy wybierać wspólnie z lekarzem. Ważne jest rozważenie chorób współistniejących i możliwych przeciwwskazań. Skuteczne w naszym przypadku suplementy powinny zawierać składniki, które stymulują pracę naczyń krwionośnych i zwiększają przepływ krwi do narządów płciowych.

Należą do nich:

Środki ludowe

Niektóre receptury tradycyjnej medycyny mogą również pomóc w wyleczeniu impotencji naczyniowej, jednak przed rozpoczęciem przyjmowania ziołolecznictwa i przygotowaniem wywarów zdecydowanie zalecamy skoordynowanie decyzji z lekarzem. Podstawą zaburzeń erekcji pochodzenia naczyniowego jest poważna choroba wymagająca nadzoru lekarskiego.

Żeń-szeń

Korzeń żeń-szenia wzmacnia pożądanie seksualne, jakościowo zmienia skład płynów nasiennych na lepsze i poprawia wypełnianie się ciał jamistych penisa.

Przepisy na przygotowanie leków na podstawie:

 • Należy wlać 4,5 litra wysokiej jakości wódki do dużego szklanego pojemnika i umieścić tam cały korzeń żeń-szenia. W ciągu dnia narzędzie należy podać w ciemnym pomieszczeniu. Należy wziąć 50 g dziennie, dzieląc dawkę na 3 dawki.
 • Posiekany korzeń należy wlać 250 g koncentracji alkoholu 70%. Szklaną butelkę należy umieścić w miejscu, w którym promienie słoneczne nie padają przez 1,5 tygodnia. W dniu, w którym musisz wziąć 15 kropli.
 • 25 g zmielonego korzenia należy zmieszać z 700 g miodu i zaparzać przez tydzień. Zastosuj 1 łyżkę stołowa w nocy.
Pietruszka

Zmniejsza poziom estrogenu we krwi i stymuluje aktywność naczyń krwionośnych. Możesz jeść świeżą pietruszkę, zrobić z niej napar lub wycisnąć sok:

 • 15 g pokrojonego korzenia należy wlać 150 ml wrzącej wody i pozostawić na noc. Musisz wziąć 1 łyżkę deserową 30 minut przed posiłkiem trzy razy dziennie. Aby uzyskać wynik, musisz codziennie przygotowywać świeży napar.
 • Aby zrobić sok, świeże i duże liście muszą przewijać się przez maszynę do mięsa lub użyć blendera. Wyciskać sok przez czystą szmatkę i pić 1 łyżeczkę dziennie 3 razy dziennie. Przebieg leczenia wynosi 20 dni.
 • Świeżą pietruszkę i kolendrę w równych częściach należy pokroić i dodać do dowolnego dania.
Pokrzywa

Ze względu na właściwości lecznicze pokrzywy, naczynia i mięsień sercowy zostają wzmocnione, poprawia się zawartość krwi w narządach miednicy i zmniejsza się proces zapalny. W leczeniu dysfunkcji erekcji naczyniowej stosuje się nasiona i korzenie rośliny:

 • 50 g suchych nasion należy zmieszać z 0,5 litra czerwonego wina i podpalić. Po ugotowaniu poczekaj 5 minut, zdejmij z ognia i ostudź. Otrzymany produkt stosuje się w 50 ml jeden raz, można podzielić porcję 2 lub 3 razy.
 • Równe proporcje nasion pokrzywy, czerwonego wina i miodu należy wymieszać do jednolitej konsystencji i pobrać raz dziennie po 1 łyżce stołowej.
 • 10 g suchego korzenia rośliny należy pokruszyć i przelać do 1 litra wódki wlanej do szklanego słoika. Oznacza naleganie na zimno i ciemność 2 tygodnie, po wypiciu 20 kropli 1 raz dziennie.
Imbir

Ma właściwości rozszerzające naczynia krwionośne, rozkłada blaszki cholesterolowe, ma pozytywny wpływ na dopływ krwi do penisa i stymuluje produkcję testosteronu. Do zabiegów użyj herbaty imbirowej, nalewek i imbiru z miodem:

 • 400 g korzenia imbiru drobno posiekane, wlać 500 ml wódki i pozostawić w ciemności przez co najmniej 2 tygodnie. Narzędzie należy pobrać na pół godziny przed posiłkiem, 30 ml.
 • Suchy korzeń i cała cytryna muszą być mielone i mieszane z miodem. Lek należy podawać w infuzji przez 1 godzinę w lodówce. Zastosuj 1 łyżeczkę pół godziny przed stosunkiem seksualnym.
 • Imbir gotować i gotować w 2 litrach wody na małym ogniu przez kwadrans. Powinien pić 250 ml po posiłku.

Ćwicz i ćwicz

Aby wyeliminować procesy stagnacyjne i poprawić krążenie krwi w narządach miednicy, zaleca się również wykonanie specjalnych ćwiczeń.

Kompleks, zaprojektowany na 7 ćwiczeń, nie tylko poprawia funkcje erekcyjne, ale także wzmacnia organizm jako całość:

 • "Obrót miednicy". Ruchy okrężne należy opisać najpierw po prawej, a następnie po lewej stronie.
 • "Krok marszowy". Chodzenie w miejscu, ważne jest, aby sięgnąć do brzucha z kolanami.
 • "Trzymaj kamień". Lekko wygięte nogi na kolanach muszą odciążyć i rozluźnić mięśnie pośladków.
 • "Most". Aby położyć się poziomo i opierając się na ramionach i stopach, podnieś biodra. Schab powinien wypadać z powierzchni.
 • "Rower". Powinieneś się położyć, podnieść nogi zgięte w kolanach i wykonywać ruchy symulujące jazdę na rowerze.
 • "Trening mięśni". W pozycji na brzuchu musisz zgiąć nogi, położyć stopy na podłodze, odcedzić i rozluźnić mięsień łonowo-mięśniowy.
 • "Odkurzacz". Konieczne jest usiąść i nadwerężyć obszar między odbytem a moszną, bez użycia mięśni pośladkowych.

Dieta

Niewłaściwe odżywianie i nadmierny entuzjazm dla potraw tłustych i pikantnych - czynników, które powodują impotencję genetyki naczyń. Gdy pojawiają się problemy, konieczne jest połączenie terapii lekowej z odpowiednią dietą.

Menu musi zawierać produkty zawierające białko: twarożek i śmietanę, chude mięso gotowane, parzone ryby morskie, owoce morza, jaja przepiórcze.

Aby poprawić stan naczyń, dieta powinna obejmować:

 • Czosnek i cebula;
 • Szczególnie przydatny jest sok z dyni z melona i dyni;
 • Marchew, pomidory, awokado, szpinak, seler;
 • Oliwa z oliwek;
 • Miód;
 • Orzechy włoskie, migdały, pistacje;
 • Jeżyny, maliny, porzeczki, winogrona i truskawki;
 • Suszone daty;
 • Dania z kminkiem;
 • Herbata z liści brzozy, wiśni i limonki.

Konieczne jest całkowite zaniechanie:

 • Półprodukty;
 • Wędzone mięsa, kiełbasy, parówki, kiełbaski;
 • Fast food i fast food;
 • Napoje gazowane i napoje energetyczne.

Zapobieganie

Łatwiej jest zapobiegać rozwojowi choroby niż leczyć ją przez długi czas. Aby zapobiec impotencji naczyń należy kierować się prostymi zaleceniami:

 • Odmówić żywności o wysokiej zawartości tłuszczu i przypraw korzennych, wędzonych mięs, smażonych potraw. Pozwoli to zachować elastyczność ścian naczyń.
 • Rzuć palenie i pij alkohol. Złe nawyki mają niekorzystny wpływ na naczynia.
 • Regularnie chodzić i jeździć na rowerze, aby utrzymać napięcie mięśniowe i naczyniowe.
 • Śpij przynajmniej 8 godzin dziennie, idź do łóżka i wstań o mniej więcej w tym samym czasie. Prawidłowy reżim dzienny wspomaga prawidłowe funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego.
 • Unikaj narażenia na czynniki stresowe na ciele (jeśli nie jest możliwe łatwe leczenie problemów).
 • Corocznie poddawane są badaniom zapobiegawczym, pomoże to "schwytać" patologię na wczesnym etapie, kiedy łatwo można ją poddać terapii.

Spełnienie tych zasad pozwoli zachować zdrowie ludzi i uniknąć znajomości nieprzyjemnego problemu impotencji.

Zaburzenia erekcji naczyniowej

Podręcznik

 1. O chorobie
  • Erekcja. Zaburzenia erekcji i jej przyczyny
  • Rodzaje zaburzeń erekcji
  • Zaburzenia erekcji w młodym wieku
  • Zaburzenia erekcji w starszym wieku
  • Psychogenne zaburzenia erekcji
 2. Diagnostyka
  • Rozpoznanie zaburzeń erekcji
 3. Leczenie
  • Leczenie zaburzeń erekcji środki folk
  • Preparaty do leczenia zaburzeń erekcji u młodych i starszych mężczyzn

Wideo

Link do tytułu, aby rozpocząć wideo - o tym, co wideo - w jednym-dwóch-trzech linijkach.

Problemy z potencją - największy strach męskiej połowy populacji. Faktem jest, że wpływają one nie tylko na proces intymności, ale także na samoocenę człowieka, jego równowagę psychiczną, pewność siebie i samostanowienie. Naruszenia siły związane z niemożnością wzwodu lub zatrzymania przed i podczas stosunku płciowego dzieli się na:

I. Psychogenne zaburzenia erekcji należą do następujących typów:

a) Uogólnione (ogólne). Obejmuje ogólną odporność męskiego ciała na bodźce stymulujące seksualnie na wszystkich poziomach; ogólne tłumienie wszystkich procesów pobudliwości neurorefleksyjnej w korze mózgowej; związane z wiekiem zmniejszenie siły działania; zaburzenia zachowania seksualnego.

b) Sytuacja ED występuje jako:

 • Związany z partnerem - brak pożądania seksualnego z powodu dysharmonii w związku z partnerem.
 • Związane z niepewnością dotyczącą własnych zdolności seksualnych.
 • Związany ze stanem depresyjnym.

Ii. Organiczne ED:

 • pochodzenie naczyniowe;
 • neurogenne - urazy (mózg lub rdzeń kręgowy), polineuropatia cukrzycowa, organiczne uszkodzenie mózgu;
 • anatomiczne - choroba Peyroniego, złamania, siniaki, krwiaki prącia;
 • endokrynologiczne - choroby jąder, nadnerczy, przysadki; cukrzyca, otyłość, zespół metaboliczny;
 • leki - niekontrolowane i niesystematyczne podawanie leków bezpośrednio lub pośrednio zmniejszających siłę działania.

III. Zaburzenia erekcji mieszanej - rodzaje pochodzenia zarówno organicznego, jak i psychogennego są podsumowane i dają szerszy obraz kliniczny.

Porozmawiajmy o organicznych zaburzeniach erekcji pochodzenia naczyniowego.

Element naczyniowy zaburzeń erekcji może mieć inne pochodzenie. Może to być powikłaniem cukrzycy, powszechnym procesem miażdżycowym, zmniejszeniem oporności ścian naczyń krwionośnych w wyniku niekontrolowanego nadciśnienia tętniczego, zawału mięśnia sercowego, następstwem otyłości.

Zaburzenia erekcji w genezie naczyń są na drugim miejscu u mężczyzn po 40. roku życia. Jest to spowodowane pogorszeniem ogólnej kondycji fizycznej po czterdziestu latach. Normalnie spontaniczne erekcje tętnic prącia rozszerzają się, szybko wypełniając ciała jamiste krwią. Żyły z kolei zwężają się, zmniejszając przepływ krwi. Z naruszeniem tego mechanizmu, zaburzenia erekcji występują z powodu naczyń dotkniętych chorobą. W przeciwieństwie do psychogennej postaci zaburzeń erekcji, z objawami naczyniowymi, pojawiają się one i stopniowo zwiększają.

Tylko lekarz może zdiagnozować zaburzenia erekcji naczyń. Aby to zrobić, musi zebrać dane dotyczące ogólnego stanu zdrowia somatycznego pacjenta, przeprowadzić badanie dotyczące cech dysfunkcji i przeprowadzić zewnętrzne badanie genitaliów pacjenta. Informacja o współistniejących chorobach przewlekłych i poprzednich urazach głowy, kręgosłupa i narządów płciowych jest ważna dla diagnozy i wyboru metod dalszego badania i leczenia, więc bądź szczera ze swoim lekarzem. Badanie pozwoli na określenie warunków takich jak uraz penisa lub moszny, wrodzone cechy anatomiczne, żylaki, infekcje narządów płciowych.

Leczenie zaburzeń erekcji naczyń ma swoje własne cechy. W zależności od lokalizacji zmiany - patologii tętnic lub żył - wybierany jest zespół środków terapeutycznych.

Leczenie zaburzeń erekcji, wszelkich innych naczyń krwionośnych, wymaga zarówno ogólnego - ukierunkowanego na patologię, która spowodowała dysfunkcję, jak i lokalnego - skierowanego bezpośrednio na naczynia prącia.

Zaburzenia erekcji pochodzenia tętniczego w większości przypadków wymagają skoncentrowania się na terapii etiotropowej. W tym przypadku konieczne będzie lokalne oddziaływanie, aby złagodzić stres psychiczny. Interwencja chirurgiczna (w tym przypadku operacja pomostowania tętnic) jest wykonywana tylko w przypadku utrzymującego się zwężenia tętnicy przez płytkę nazębną.

Zaburzenia erekcji w genezie żylnej wymagają specjalnego podejścia. Będzie wymagać leczenia chirurgicznego, preparatów wenerycznych, ogólnych środków wzmacniających i toksycznych substancji lokalnych. Niestety, w 95% przypadków leczenie zachowawcze żylnego pochodzenia problemu nie jest skuteczne.

W kwestii zaburzeń erekcji w genezie żylnej istnieje jedna niestandardowa opcja. To jest żylaki.

Żylaki żylakowe - żylaki częściej niż lewe jądro. Jest obserwowany u młodych mężczyzn, u młodzieży. Przyczyny żylaków powrózka nasiennego - niewydolność aparatu zastawkowego przewodu powrózkowego nasiennego. W przypadku nadmiernego wysiłku fizycznego dochodzi do przelewania się żył przewodu powrózkowego, powrotu przepływu krwi przez żyły i stagnacji krwi w żyłach moszny. Wszystko to niekorzystnie wpływa na funkcje jądra, w tym hormonalne. W wyniku tego dochodzi do żylnej dysfunkcji erekcji, której leczenie jest prowadzone przez kilku specjalistów jednocześnie.

Zaburzenia erekcji naczyń żylnych mogą nie objawiać się klinicznie przez bardzo długi czas. W przypadku przedłużonego żylaka wargowego poziom testosteronu zmniejsza się, stan żył miednicy pogarsza się wykładniczo, co prowadzi do mieszanego typu zaburzeń erekcji. Należy zauważyć ważne błędne przekonanie: zaburzenia erekcji tętnic z żylakami powrózka nasiennego mają zupełnie inne pochodzenie i nie są w żaden sposób związane z żyłami powrózka nasiennego.

Zaburzenia obwodowe i zaburzenia erekcji (naczynia leczone są jednocześnie operacyjnie i lekami) będą miały wieloetapową terapię wpływającą na wszystkie poziomy regulacji siły. Jeśli leczenie "czystej" żylnej dysfunkcji erekcji wymaga najpierw miejscowego i jeśli jest nieskuteczne, wówczas przy łączeniu żylaków powrózko-wych i czasu trwania leczenia jest co najmniej dwa razy większe.

Impotencja genetyki naczyń: co to jest, objawy i leczenie

Impotencja naczyniowa - naruszenie funkcji erekcji związanej z dysfunkcją naczyń prącia.

ED genetyki naczyń rozwija się z powodu upośledzonego przepływu krwi do ciał jamistych i wzrostu odpływu krwi z ciał jamistych podczas wzwodu. Istnieje wiele chorób, które mogą wywołać tę patologię.

Aby wyleczyć impotencję naczyniową, należy wyrównać jej pierwotną przyczynę. Ponadto pacjent będzie musiał dostosować dietę, uprawiać sport i brać stymulanty seksualne. Rozważmy bardziej szczegółowo przyczyny, objawy i metody leczenia dolegliwości.

Czynniki ryzyka

Przed rozważeniem przyczyn impotencji genetyki naczyń, dowiedz się, jakie czynniki predysponują do rozwoju choroby. Najbardziej znaczący czynnik predysponujący można nazwać wiekiem człowieka.

U osób starszych naczynia są bardziej zużyte, ściany naczyniowe są cieńsze i zachodzą procesy zastoinowe. Statystyki potwierdzają ten wzorzec - badania przeprowadzone w Izraelu w 2010 r. Potwierdziły, że mężczyźni w wieku powyżej 50 lat częściej cierpią z powodu zaburzeń erekcji naczyń.

Oprócz wieku czynniki predysponujące to:

 • Niezrównoważone odżywianie. Nadmiar smażonych potraw, dań gotowych, marynat i wędzonych mięs w diecie nie jest dobry dla statków. Ponadto, niezrównoważone odżywianie jest obarczone otyłością i, jak wiadomo, nadmiar tłuszczu ma bardzo negatywny wpływ na układ sercowo-naczyniowy.
 • Uzależnienie od alkoholu. Etanol to prawdziwa trucizna. Substancja niszczy naczynia krwionośne, zapobiega normalnemu przepływowi krwi, predysponuje do rozwoju choroby wieńcowej, miażdżycy, nadciśnienia i innych chorób układu sercowo-naczyniowego. Sytuację pogarsza chmiel i słód zawarty w piwie i napojach o niskiej zawartości alkoholu. Chmiel i słód hamują produkcję testosteronu i prowokują rozwój otyłości trzewnej.
 • Palenie Smoła, nikotyna i tlenek węgla są silnym ciosem dla serca i naczyń. Palacze są 3 razy bardziej narażeni na zaburzenia seksualne niż osoby niepalące.
 • Hipodynamia. Siedzący tryb życia stał się powszechny dla wielu ludzi. Oczywiście, jest to szkodliwe. Hipodynamia jest obciążona procesami stagnacji, upośledzeniem przepływu krwi, a nawet ścieńczeniem ścian naczyń krwionośnych.
 • Urazy krocza i narządów płciowych.

Eliminując wszystkie powyższe czynniki, można zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia ED naczyń średnio o 35-40%.

Główne przyczyny i objawy impotencji naczyniowej

Erekcja jest procesem hemodynamicznym.

Zwykle ED naczyń rozwija się w wyniku zakłócenia przepływu krwi tętniczej do ciał jamistych prącia podczas podniecenia seksualnego.

Ponadto, aby wywołać metody impotencji stanu, w którym wypływ krwi z ciał jamistych wzrasta podczas pionu i zmniejsza się aktywność czynnościowa zwieraczów żylnych.

Głównymi przyczynami powstawania układu naczyniowego ED są:

 1. Miażdżyca. W tej chorobie płytki cholesterolowe osadzają się na ściankach tętnic i naczyń krwionośnych, co znacznie zmniejsza prześwit naczyń krwionośnych / tętnic. Z biegiem czasu, płytki mogą zwapnienia i prowokować rozwój zakrzepicy.
 2. Cukrzyca. Przy tej patologii poziom cukru we krwi wzrasta, w wyniku czego ściany naczyniowe stają się cieńsze, krążenie krwi zostaje zaburzone, a aktywność funkcjonalna naczyń krwionośnych maleje.
 3. Patologie serca - choroba niedokrwienna, nadciśnienie, miażdżyca, niewydolność serca, niedawno przeszły atak serca. W tych warunkach "funkcja pompowania" serca zostaje zakłócona, w wyniku czego przy podnieceniu seksualnym wystarczająca ilość krwi nie wpływa do ciał jamistych.
 4. Zmiany zwyrodnieniowe w powłoce białkowej, zwłóknienie jamiste.
 5. Upośledzona kurczliwość mięśni gładkich zwieracza z powodu osłabionego unerwienia.

A jakie są objawy impotencji naczyniowej? U mężczyzny cierpiącego na tę chorobę nie ma spontanicznej rozpórki, obserwuje się labilność ciśnienia krwi, zmniejsza się libido.

Jeśli występują charakterystyczne objawy naczyniowego ED, należy skontaktować się z kilkoma specjalistami - urologiem, flebologiem i kardiologiem.

W jaki sposób diagnozuje się zaburzenia erekcji?

Wraz z pojawieniem się impotencji warto początkowo zwrócić się do urologa. Lekarz powinien przeprowadzić badanie ustne, zbadać dane historyczne, przeprowadzić badanie fizyczne penisa, moszny i prostaty.

Aby potwierdzić lub odrzucić diagnozę, konieczne jest skontaktowanie się z kardiologiem i flebologiem. Lekarze ci zajmują się różnymi patologiami naczyniowymi.

Podstawowe metody diagnostyczne:

 • Pomiar ciśnienia krwi za pomocą tonometru.
 • Biochemiczna analiza krwi dla cholesterolu całkowitego, trójglicerydów, HDL, LDL,
 • Elektrokardiogram.
 • Badanie krwi na obecność cukru, hemoglobiny glikowanej, insuliny. Jeśli to konieczne, wykonywany jest test tolerancji glukozy.
 • Badanie dopplerowskie naczyń prącia.
 • Test śródotworowy. Do jej stosowania stosuje się środki rozszerzające naczynia krwionośne - preparaty mające działanie wazoaktywne i rozszerzające naczynia krwionośne.

Po podjęciu kroków diagnostycznych dokonuje się ostatecznej diagnozy, na podstawie której dobierane są taktyki leczenia.

Etapy terapii dla impotencji naczyniowej

Normalizacja układu sercowo-naczyniowego

Aby osiągnąć stabilizację funkcji erekcji, należy najpierw wyeliminować podstawową przyczynę impotencji. W rzeczywistości podstawowym zadaniem jest całkowite wyleczenie, a przynajmniej uzyskanie rekompensaty za prowokacyjną chorobę.

W przypadku zmian zwyrodnieniowych w płaszczu białkowym, zwłóknieniu jamistym i upośledzonej kurczliwości mięśni gładkich zwieracza, wskazana jest operacja. Zachowawczo, te patologie można wyleczyć bardzo trudne i często po prostu nierealistyczne.

Inne prowokacyjne choroby są leczone w następujący sposób:

 1. Cukrzyca. Metoda pomiarów terapeutycznych dobierana jest na podstawie rodzaju cukrzycy. W cukrzycy typu 1 przepisywane są insuliny, w przypadku cukrzycy typu 2 zalecane są leki hipoglikemiczne i dieta niskowęglowodanowa.
 2. Miażdżyca. Choroba w początkowych stadiach choroby może zostać wyeliminowana za pomocą leków. Aby to zrobić, weź dietę o niskiej zawartości cholesterolu, weź statyny, fibraty i antykoagulanty.
 3. Nadciśnienie. Traktuj wyłącznie konserwatywnie. Pacjent będzie musiał dostosować dietę, uprawiać sport, brać leki przeciwnadciśnieniowe. Gdy naczynia krwionośne impotencji naczyniowej są używane prawie zawsze. W szczególności nadciśnienie leczy się za pomocą beta-1-blokerów, diuretyków, inhibitorów ACE, sartanów lub hipotensyjnych centralnych działań.
 4. Choroba niedokrwienna serca. Beta-1-blokery, azotany, blokery kanału wapniowego, leki antyarytmiczne są stosowane w celu kompensacji choroby. Jeśli leczenie zachowawcze jest nieskuteczne, wykonywana jest operacja - najczęściej pomostowanie tętnic wieńcowych lub angioplastyka wewnątrz światła.
 5. Miażdżyca. Leczenie za pomocą diuretyków, leków rozszerzających naczynia obwodowe, leków antyarytmicznych. W przypadku tętniaka wskazane jest leczenie chirurgiczne, aw wyjątkowo ciężkich przypadkach wszczepiony jest stymulator.
 6. Niewydolność serca. W przewlekłym przebiegu choroby skuteczna jest terapia zachowawcza. Niewydolność serca leczy się za pomocą inhibitorów ACE, beta-blokerów, glikozydów, diuretyków. W przypadku ostrej patologii wskazuje się leczenie chirurgiczne i często instaluje się defibrylator.
 7. Niedawno przeniesiony zawał mięśnia sercowego. W okresie rehabilitacji po zawale mięśnia sercowego przepisywane są leki przeciwzakrzepowe, dezagreganty, inhibitory ACE, beta-1-blokery, leki przeciwnadciśnieniowe, leki przeciwarytmiczne.

Po wyrównaniu tej choroby siła prowokatora powinna ulec znacznej poprawie.

Jak znormalizować erekcję?

Oczywiście bardzo ważne jest, aby zrekompensować prowokator chorobowy. Ale na tej terapii nie jest ograniczona. Pacjent musi podjąć środki w celu przywrócenia erekcji. Taktykę terapii dobiera się indywidualnie.

Ale istnieje wiele ogólnych zaleceń. Po pierwsze, pacjent musi zrezygnować ze złych nawyków. Alkohol, papierosy i substancje odurzające dla ED naczyń są absolutnie przeciwwskazane. Utrzymywanie niezdrowego stylu życia jest niebezpieczne zarówno dla potencji, jak i dla życia pacjenta jako całości.

Inne niezbędne środki:

 • Zrównoważone odżywianie. Żadne pigułki i zastrzyki nie pomogą, jeśli człowiek spożywa niewłaściwą dietę. Sądząc po recenzjach lekarzy z naczyniowym ED, należy preferować zboża, owoce, warzywa, warzywa, chude mięso, orzechy, ryby i produkty mleczne. Również w ograniczonych ilościach można jeść kurze jaja i miód.
 • Umiarkowane ćwiczenia. Wystarczy odwiedzić basen, regularnie wykonywać spacery, ćwiczyć jogę i ćwiczenia Kegla.
 • Nie odwiedzaj często sauny i unikaj hipotermii, ponieważ krople temperatury bardzo negatywnie wpływają na serce i naczynia krwionośne.
 • Weź udział w fizjoterapii. Su-jok, hirudoterapia i akupunktura są uważane za najbardziej nieszkodliwe i skuteczne.
 • Przyjmowanie leków. Jakie leki na impotencję naczyniową, zaleca się brać, decyduje tylko lekarz prowadzący, ponieważ wszystkie stymulanty seksualne mają wiele przeciwwskazań. Najbezpieczniejsze i najtańsze leki to Impaza, Tribestan, Peruwiański Maca, Semental Booster. Mniej powszechnie stosowane są selektywne inhibitory PDE-5 - Viagra, Cialis, Levitra itp.

Jeśli chodzi o popularne metody leczenia, można je również stosować. Nieźle pomagają radzić sobie z naczyniową formą wywaru z ED, herbatą miętową, białymi koktajlami, słoniną miodową, wywar z kory dębu.

Stosuje się również chirurgiczne metody przywracania siły. Najbardziej efektywną operacją jest phalloprothetics. Koszt zabiegu jest bardzo wysoki - 4-8 tysięcy dolarów. Ale to właśnie falloprotetyka w 100% gwarantuje, że mężczyzna już nigdy nie będzie miał problemów w swoim życiu seksualnym.

Leczenie impotencją. Dlaczego to powstaje?

Niechęć mężczyzn do szukania pomocy od specjalistów z takim problemem jak ED jest powszechnym zjawiskiem na całym świecie, Rosja nie jest wyjątkiem. Przy takich problemach nie ma zwyczaju chodzenia do lekarzy. Rzeczywiście, aby wyobrazić sobie, jak wyglądaliby w zwykłej klinice u mężczyzny, który pod koniec dnia pracy skarży się zmęczonemu urologowi w wyniku niepowodzenia w łóżku. Zwłaszcza jeśli jest to lekarz.

Ponadto każda zmiana w ich "cechach seksualnych" postrzegana jest bardzo ostro. Dlatego "problemy w życiu osobistym" zwykle należą do kategorii "problemów osobistych", tych, o których nie można nikomu powiedzieć.

Ważne jest zrozumienie, że zaburzenia erekcji są częstym problemem. Medycyna od dawna ma imponujący arsenał narzędzi pomagających takim pacjentom. Nie zaniedbuj wizyty u seksuologa. Ta kategoria lekarzy specjalizuje się w leczeniu zaburzeń psychoseksualnych. Psychogenny ED jest jego profilem. Jeśli chodzi o organiczne lub mieszane ED, nie można tutaj uniknąć terapii lekowej.

ROZMOWA NA CZYSTOŚCI

Dziś z takim problemem, jak zaburzenia erekcji (ED), boją się stawić czoła praktycznie każdemu mężczyźnie, niezależnie od wieku. Dla wielu przedstawicieli silnej połowy ludzkości choroba ta staje się prawdziwą tragedią. W końcu prawie każdy z nich postrzega zmianę swoich seksualnych "cech" bardzo ostro.

Statystyki te wykazują raczej niską częstotliwość poszukiwania specjalistycznej pomocy. Mówienie o tym nie jest akceptowane. Tymczasem kwestia ED zasługuje na staranne rozważenie z różnych punktów widzenia. Zarówno aspekt psychologiczny, jak i zrozumienie fizjologii procesu są tutaj ważne.

Tradycyjnie uważa się, że problem ten dotyka tylko mężczyzn. Ale czy to naprawdę? W końcu seks jest relacją dwojga ludzi, a często niepowodzenia w sferze intymnej mogą zniszczyć nawet najsilniejsze pary. Odpowiedzialność za utrzymanie relacji w tym przypadku spoczywa na obu partnerach.

Rola kobiet jest bardzo ważna! Aby zapewnić pełne wsparcie ukochanemu, musisz wziąć pod uwagę wszystkie niuanse - od diety po styl życia w ogóle. Rzeczywiście, po pierwsze, ED wymaga indywidualnego podejścia, wrażliwości i świadomości.

W programie WHO poświęconym zdrowiu seksualnemu i reprodukcyjnemu zwraca się dużą uwagę na problem zaburzeń erekcji. Według badań amerykańskich 39% populacji mężczyzn poniżej 40. roku życia skarży się na problemy z potencją. Po 70 latach już 67% z nich ma taki problem. Jednak tylko niewielka część mężczyzn cierpiących na ED, szuka pomocy medycznej. Reszta nie uważa tego za chorobę i jest postrzegana jako normalny objaw starzenia się, będący następstwem stresu i zmęczenia.

Z reguły termin "lekarze impotencja" i pacjenci implikują różne koncepcje. W medycynie impotencja jest powszechnie rozumiana jako całkowita niezdolność mężczyzny do odbycia stosunku płciowego w każdych warunkach. Na szczęście termin ten jest nieaktualny i dziś przyjmuje się, że mówi się o zaburzeniach erekcji, ponieważ absolutnie wszelkie zaburzenia erekcji można dziś leczyć.
Zanim jednak zaczniemy rozmawiać o przyczynach jego pojawienia się, warto zwrócić uwagę na inną kwestię.

Wznoszenie jest nie tylko niezbędnym składnikiem pełnoprawnych relacji seksualnych, ale także niezwykłym barometrem odzwierciedlającym stan zdrowia fizycznego i psychicznego. Jest to złożony, złożony proces interakcji między trzema systemami fizjologicznymi: ośrodkowym układem nerwowym (OUN), włóknami nerwów obwodowych i mięśniami gładkimi naczyń.

MECHANIZMY AWERGII W ERIPTION, KRÓTKI I ZROZUMIENIA:

Poprzez stymulację seksualną - fizyczną i / lub pod wpływem myśli erotycznych (innymi słowy, aktywując obszary mózgu odpowiedzialne za libido), nerwy "otrzymują polecenie", aby zapewnić większy przepływ krwi tętniczej do ciał jamistych. Są odpowiedzialni za jakość erekcji. Jednocześnie zmniejsza się odpływ krwi żylnej, a ED występuje z powodu naruszenia tych mechanizmów.

POWODY DLA ERRECYJNEGO DYSFUNKCJI:

Jeśli chodzi o przyczyny zaburzeń erekcji, podzielono je na trzy grupy:
- Psychogeniczny
- Organiczne
- Mieszane

Co mają na myśli mówiąc o psychogennych przyczynach zaburzeń erekcji? Mówimy tu o różnego rodzaju stresach, depresji i problemach z partnerem. Strach przed kontaktami seksualnymi, oczekiwanie porażki i zwątpienie w siebie uzupełniają tę listę.

Na pierwszym miejscu wśród przyczyn organicznych - chorób naczyniowych. Należą do nich miażdżyca dużych tętnic, nadciśnienia tętniczego i żylaków.

Drugie miejsce zajmują awarie układu hormonalnego. Obniżenie aktywności gruczołów płciowych prowadzi do niedostatecznej produkcji "hormonu męskości" - testosteronu.

Przyjmowanie leków i substancji hamujących aktywność kory mózgowej jest również przyczyną zaburzeń erekcji.
Lista chorób neurologicznych prowadzących do zaburzeń erekcji jest również dość rozległa - od epilepsji po urazy mózgu i rdzeń kręgowy.

I wreszcie, stwardnienie ciał jamistych, gdy elastyczne tkanki są zastępowane włóknistymi. Jednak najczęściej przyczyny zaburzeń erekcji są mieszane.

GRUPA RYZYKA:

Prawie każdy człowiek może zmierzyć się z zaburzeniami wzwodu. Ale są tacy, którzy są szczególnie podatni na to. Tak więc ryzyko obejmuje.

Kierowcy
Drgania i wstrząsy zakłócają krążenie krwi, prowadząc do stagnacji narządów miednicy i zapalenia prostaty. A to z kolei prowadzi do słabszej erekcji.

Mężczyźni z nadwagą
Otyłość wpływa na pracę układu mięśniowego i sercowo-naczyniowego. Ponadto tkanka tłuszczowa spowalnia produkcję testosteronu.

Miłośnicy alkoholu
Napoje alkoholowe hamują centra rdzenia kręgowego odpowiedzialne za ejakulację i mechanizmy erekcyjne. Z czasem ci mężczyźni zazwyczaj zapominają o tym, co pociąga za sobą pociąg seksualny.

Palacze
Podczas palenia znacząco wpływa na układ krążenia człowieka. Nikotyna, dostając się do organizmu z dymem papierosowym, powoduje krótkotrwały skurcz naczyń, a regularne palenie utrzymuje naczynia krwionośne niemal przez cały czas w skurczu, co nieuchronnie prowadzi do pogorszenia jakości erekcji.

PIERWSZE SYMPTOMY zaburzeń erekcji

Objawy można podzielić na kilka typów:

- zaburzenia związane z osłabieniem pożądania seksualnego (libido)
- Zaburzenia erekcji
- naruszenie wytrysku i orgazmu (w tym przypadku zwyczajowo mówi się o anorgazmie)

Pogwałcenie libido lub niechęć do fizycznej bliskości jest prawdopodobnie najczęstszym objawem, który może wystąpić z powodu zaburzenia w relacji partnerów, depresji lub z powodu zaburzeń hormonalnych. Hipogonadyzm prowadzi do spadku produkcji testosteronu, warto powiedzieć, że oprócz zaburzeń erekcji, człowiek ma inne oznaki niskiego poziomu "hormonu męskości". Barwa głosu zmienia się w kierunku wyższym, wzrost włosów na twarzy i ciało spowalnia lub zatrzymuje się. Istnieją złogi tłuszczu "na rodzaju żeńskiego" - na klatce piersiowej, udach, pośladkach. Jednak takie oczywiste zmiany występują już w przypadku poważnych naruszeń systemu hormonalnego,

Słaba, wadliwa erekcja może wystąpić na tle chorób naczyniowych. Dotyczy to szczególnie osób w dojrzałym wieku. Również wśród przyczyn wyróżnia się twardnienie ciał jamistych prącia. Jednocześnie cienka i elastyczna tkanka jest częściowo lub całkowicie zastąpiona grubą, stałą substancją łączącą, która nie jest zdolna do rozciągania i wznoszenia.

Niezwykle rzadko można spotkać się z anorgazją u mężczyzn. W tym przypadku orgazm jest przemijający lub zupełnie nieobecny. Brak lub częściowe naruszenie ejakulacji, a także anorgazm w niektórych przypadkach wskazuje na problemy psychiczne, ale może być wynikiem organicznej zmiany centralnego układu nerwowego lub przeniesiony w przeddzień chirurgicznego leczenia narządów miednicy lub kręgosłupa.

ORGANICZNY (NACZYNIOWY) FORMULARZ zaburzeń erekcji

Zaburzenia naczyniowe są najczęstszą przyczyną organicznego ED.
Wznoszenie jest bezpośrednio związane z układem krążenia penisa. Wpływa to na wszelkie naruszenia odpływu krwi. W przypadku niedostatecznego napływu tętniczego erekcja zachodzi długo i powoli, rzadko jest jakościowo - penis znajduje się w "pośredniej" pozycji pomiędzy stanem spokojnym a pobudzeniem. Możliwy jest również przeciwny powód: żylny wypływ krwi jest zbyt silny. W tym przypadku emocje przychodzą szybko, erekcja jest bardzo dobra, ale szybko mija, nie pozwala na dokończenie, a czasem zaczyna współżycie seksualne.

PSYCHOGENICZNA FORMA zaburzeń erekcji, jak ją rozpoznać,

Zdaniem ekspertów, psychogenne ED może wystąpić w każdym wieku na tle pozornego dobrego samopoczucia. Istnieją badania potwierdzające korelację stanów psycho-emocjonalnych, na przykład depresję z zaburzeniami wzwodu.

Charakterystyczną cechą ED związaną z czynnikami psychologicznymi jest bezpieczeństwo porannej i nocnej erekcji. Problemy są obserwowane przed lub podczas stosunku płciowego.

Powody wystąpienia psychogennego ED obfitują. Najbardziej irytujące jest to, że dysfunkcja postępuje wykładniczo. Człowiek, który stoi w obliczu problemu, często zaniedbuje kampanię specjalistom i wycofuje się w siebie. Zaczyna się od lęku, by spodziewać się kolejnego niepowodzenia w łóżku, które tylko pogarsza sytuację. Radzenie sobie z psychogennym ED w niektórych przypadkach jest znacznie trudniejsze niż w przypadku częściowej niemocy spowodowanej przez problemy organiczne. Ustalenie prawdziwych przyczyn zaburzeń psychogennych nie jest łatwym zadaniem.

Często przyczyny psychogennych zaburzeń erekcji leżą w obszarze wspomnień z dzieciństwa lub okresu dojrzewania. Są też związane z jakąkolwiek traumą psychiczną lub bolesnymi doznaniami towarzyszącymi pierwszemu kontaktowi seksualnemu.

Strach przed ciążą lub chorobami przenoszonymi drogą płciową, strach przed utratą kontroli nad sobą lub niezadowolenie partnera często powoduje problemy pobudliwości.

Więc jakie produkty pomogą mężczyźnie szybko wrócić do normalności?
Sok z dyni Zaleca się stosowanie go przez kilka miesięcy dziennie. (rys. szklanka soku)
Herbata owocowa, liście wiśni, białej porzeczki, truskawki, maliny i jeżyny, pobrane w równych proporcjach.
Zielone warzywa. Seler i szpinak zawierają wiele substancji, które zwiększają przepływ krwi.
Ostrygi i krewetki są bogate w cynk, który bierze udział w produkcji testosteronu.
Czerwone owoce i warzywa. Grejpfrut i pomidory zawierają likopen, który wpływa na krążenie krwi. Największy wpływ likopenu uzyskuje się przy równoczesnym stosowaniu tłustych warzyw, takich jak szpinak i awokado.
Pokarm bogaty w białko, twaróg, mięso, gotowane ryby i jajka.
Suszone daty również przyczyniają się do wzrostu męskiej siły seksualnej.
Pistacje. Zawierają argininę, rozluźniając ściany naczyń krwionośnych.

Wzmianki o zaburzeniach seksualnych u mężczyzn można znaleźć w starożytnym egipskim papirusie, a także w mitach i legendach. Około roku 400 pne, starożytny grecki lekarz Hipokrates zauważył, że elementy konstytucjonalne są ważnym czynnikiem wpływającym na siłę przyciągania seksualnego. Roman Galen napisał o wpływie czynników mentalnych na możliwość impotencji, nazwał neurogenną impotencję "porażeniem neurologicznym"

Nowoczesny widok na problem

Obecnie stowarzyszenie urologów oznacza termin "zaburzenia erekcji" niemożność osiągnięcia lub utrzymania erekcji wystarczającej do zaspokojenia aktywności seksualnej, jeśli zaburzenia te utrzymują się przez co najmniej trzy miesiące.
Tak więc jest to przedłużona niezdolność do osiągnięcia lub utrzymania erekcji. Termin dysfunkcja erekcji jest proponowany w Stanach Zjednoczonych zamiast starej "impotencji", co oznacza zbyt kategoryczne postrzeganie problemu. Zgodnie z badaniem MMAS u 50% mężczyzn po 40. roku życia występuje zaburzenie erekcji o różnym nasileniu, a wraz z wiekiem ich liczba znacznie wzrasta i osiąga 67% w wieku 70 lat.

Według WHO, jeden na pięciu mężczyzn na planecie ma jakąś formę zaburzeń erekcji. Istnieją dowody, że tylko 20% mężczyzn cierpiących na zaburzenia erekcji szuka pomocy medycznej, a niewiele ponad 30% z nich otrzymuje leczenie. Reszta nie uważa zaburzenia erekcji za chorobę, ale postrzega ją jako normalną manifestację starzenia się, będącą następstwem stresu i zmęczenia. Ponad 75% mężczyzn nie zwraca się do lekarza z tym problemem, a nieskuteczne samo leczenie prowadzi do dalszego postępu choroby. Ważne jest, aby pamiętać, że często zaburzenia erekcji są przejawem wielu poważnych chorób przewlekłych. A jeśli mówimy o zapaleniu gruczołu krokowego, to jeśli będzie odgrywał rolę negatywną, to przynajmniej w obecności wyraźnych objawów charakterystycznych dla zapalenia gruczołu krokowego.

Cukrzyca zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń erekcji o 55%, choroby wieńcowej o 39%, chorób serca i palenia tytoniu o 56%, nadciśnienia tętniczego 15%, depresji 90%, hipercholesterolemii, 25%.

Przyczyny zaburzeń erekcji:

Istnieją dwie grupy przyczyn, są to zaburzenia psychiczne i organiczne.

Pierwsze (problemy psychologiczne) to depresja, narkomania, alkoholizm, specyficzne zaburzenia psychopatyczne, "lęk przed impotencją seksualną", współwystępowanie i inne. Ciekawe badanie zostało przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu we Frankfurcie nad Menem (Niemcy). Przebadano 240 mężczyzn w wieku od 35 do 64 lat. Stwierdzono, że najczęstszymi przyczynami zaburzeń erekcji były napięcie i stres, z powodu pracy 33% i problemów osobistych 19%.

Jeśli mówimy o drugiej grupie przyczyn (przyczyn organicznych), to dominują zmiany w układzie naczyniowym.

Tak więc głównym powodem patologii naczyniowej są wrodzone anomalie tętnic ciał jamistych, aorta miażdżycowa, naczyniowa angiopatia prącia spowodowana cukrzycą, palenie i otyłość, hipercholesterolemia (podwyższony poziom cholesterolu i trójglicerydów, LDL we krwi), nadciśnienie. Ważne jest, aby pamiętać, że w 30% przypadków niewydolność tętnic prącia objawia się przed ogólnoustrojowym uszkodzeniem układu sercowo-naczyniowego. Ponieważ średnica tętnic jamistych jest mniejsza niż średnica tętnic wieńcowych.

Ponadto istnieje taki problem, jak naruszenie żylnego odpływu prącia lub dysfunkcji żylnej erekcji (LECZENIE). Według literatury światowej, niewydolność żylna występuje u jednej trzeciej pacjentów z zaburzeniami erekcji. Niewydolność żylna ciał jamistych oznacza przeciek żylny i dysfunkcję żył w okluzji. W przypadku wystąpienia nieszczelności żylnej przedwczesny wypływ krwi przez żyły prącia. W przypadku dysfunkcji veno-okluzyjnej erekcja w ogóle nie występuje lub praktycznie nie jest wspomagana, co prowadzi do szybkiego spadku erekcji przed orgazmem i wytryskiem.

Drugi - to zaburzenia endokrynologiczne, hipogonadyzmu, cukrzyca, choroby regionu podwzgórzowo-przysadkowej, zaburzenia tarczycy, hiperprolaktynemia i innych. Jakakolwiek nierównowaga hormonalna negatywnie wpływa na funkcje seksualne mężczyzn.

Trzeci to organiczne zmiany w penisie. Zmiany w jamistej tkance prącia mogą być wynikiem choroby Peyroniego, powodującej nieodwracalne zmiany w włóknistym charakterze w ciałach jamistych. Zwłóknienie prącia może być wynikiem urazów, ran, choroby zapalnej tkanki jamistej (zapalenie pęcherza), priapizmu, jak również wyniku wstrzyknięcia do jamy ciała leków wazoaktywnych.

Czwarty to zaburzenia neurologiczne. Neuropatie obwodowe z różnych przyczyn prowadzą do rozwoju zaburzeń erekcji. Operacja na odbytnicy, prostacie, pęcherzu moczowym, kręgosłupie może prowadzić do zaburzeń unerwienia prącia.

Po piąte - nie można nie wspomnieć o zaburzeniach erekcji wywołanych przez narkotyki. Zbyt wiele leków ma negatywny wpływ na funkcje seksualne. Tiazydowe leki moczopędne i beta-blokery powodują większość zaburzeń erekcji.

Diagnostyka

Rozważmy podstawowe zasady rozpoznawania zarówno dysfunkcji erekcyjnej jak i jej stadium, jak również związku przyczynowego wystąpienia jednej lub drugiej z jej postaci.

Indywidualne podejście do rozwiązania tego problemu jest zawsze ważne, badanie powinno być dostępne i wyczerpujące (są to standardowe badania kliniczne w połączeniu z badaniami seksuologicznymi) Badanie powinno być ściśle krok po kroku, co oznacza, że ​​ma ono ogólny charakter kliniczny na wczesnym etapie, jeśli to konieczne etapy stosuje się specjalne nieinwazyjne metody, a dopiero potem (według wskazań) inwazyjne. Tworzenie atmosfery zrozumienia i dobrej woli w ankiecie. Partner seksualny musi brać czynny udział w rozwiązywaniu problemu. Bezwarunkowa kolegialność, interdyscyplinarne podejście do egzaminu, zaangażowanie powiązanych specjalistów: seksuologa, urologa, endokrynologa, chirurga naczyniowego, psychiatry, neuropatologa, terapeuty.