logo

Nietrzymanie moczu u dzieci

Nietrzymanie moczu u dzieci - zaburzenie dobrowolnego oddawania moczu, niezdolność dziecka do kontrolowania aktu oddawania moczu. Nietrzymanie moczu u dzieci charakteryzuje się niezdolnością do gromadzenia i zatrzymywania moczu, któremu towarzyszy mimowolne oddawanie moczu podczas snu lub czuwania. Aby wyjaśnić przyczyny, dzieci poddawane są badaniu urologicznemu (USG układu moczowego, cystoskopii, radiografii nerek i pęcherza moczowego, elektromiografii, uroflowmetrii) i badaniu neurologicznemu (EEG, Echo EEG, REG). Leczenie nietrzymania moczu odbywa się z uwzględnieniem przyczyn i może obejmować terapię lekami, fizjoterapię, psychoterapię itp.

Nietrzymanie moczu u dzieci

Nietrzymanie moczu u dzieci - niezmiennie powtarzane mimowolne (nieprzytomne) oddawanie moczu w ciągu dnia lub w nocy. Nietrzymanie moczu cierpi od 8 do 12% dzieci, a moczopęd jest najczęstszą postacią patologii dziecięcej. Polikologiczny charakter nietrzymania moczu u dzieci powoduje, że problem ten jest istotny dla wielu dyscyplin pediatrycznych: neurologii dziecięcej, urologii dziecięcej i psychiatrii dziecięcej.

U dzieci w wieku 1,5-2 lat nietrzymanie moczu jest uważane za zjawisko fizjologiczne związane z niedojrzałością mechanizmów regulujących somato-wege. Zwykle zdolność do zatrzymywania moczu podczas wypełniania pęcherza powstaje u dziecka w ciągu 3-4 lat. Jeśli jednak w tym okresie nie ustalono umiejętności kontrolowania oddawania moczu, należy poszukać przyczyn nietrzymania moczu u dziecka. Nietrzymanie moczu u dzieci jest problemem społecznym i higienicznym, często prowadzącym do rozwoju zaburzeń psychopatologicznych wymagających długotrwałego leczenia.

Przyczyny nietrzymania moczu u dzieci

Nietrzymanie moczu u dzieci może być spowodowane upośledzoną regulacją nerwową funkcji narządów miednicy w wyniku organicznych zmian w mózgu i rdzeniu kręgowym: urazy (czaszka, rdzeń-mózg), guzy, infekcje (zapalenie pajęczynówki, zapalenie rdzenia kręgowego itp.), Porażenie mózgowe. Często dzieci z nadciśnieniem cierpią z powodu różnych chorób psychicznych (upośledzenie umysłowe, autyzm, schizofrenia, epilepsja).

Inkontynencja może być spowodowana zaburzeniami anatomicznymi rozwoju układu moczowego dziecka. W ten sposób organiczną podstawę nietrzymania moczu można opisać za pomocą braku zrostu, ektopii ujścia moczowodu, rozrostu pęcherza, spodziectwa, nadcinaków, niedrożności śródpiersia itp.

W niektórych przypadkach nietrzymanie moczu u dzieci występuje na tle zespołu bezdechu sennego, chorób endokrynologicznych (cukrzyca, cukrzyca, niedoczynność tarczycy, nadczynność tarczycy), leków (leki przeciwdrgawkowe i uspokajające).

W rzeczywistości moczenie u dzieci jest problemem wieloczynnikowym. Enureza może być dziedziczna: udowodniono, że jeśli oboje rodzice cierpieli na nietrzymanie moczu w dzieciństwie, prawdopodobieństwo mdłości u dziecka wynosi 77%, jeśli tylko jeden rodzic cierpiał na zaburzenie oddawania moczu - 44%.

Najczęściej rozwój nietrzymania moczu u dzieci (moczenie moczu) wiąże się z opóźnieniem w dojrzewaniu układu nerwowego dziecka z powodu niekorzystnego przebiegu okresu okołoporodowego. Niedojrzałość ośrodkowego układu nerwowego może wynikać z groźby zakończenia ciąży, stanu przedrzucawkowego, niedokrwistości u kobiety w ciąży, niskiego poziomu wody, wysokiego poziomu wody, niedotlenienia wewnątrzmacicznego płodu, asfiksji podczas porodu i porodu. W przyszłości dzieci te zwykle tworzą neurogenną dysfunkcję pęcherza. Nietrzymanie moczu często cierpi na nadpobudliwe dzieci.

W niektórych przypadkach moczenie nocne tłumaczy się rytmem wydzielania hormonu antydiuretycznego (wazopresyny). Z powodu niewystarczającego stężenia wazopresyny w osoczu w nocy, nerki wydzielają dużą ilość moczu, przelewając się przez pęcherz moczowy i prowadząc do mimowolnego oddawania moczu.

Nietrzymanie moczu może być związane z chorobami układu moczowo-płciowego (odmiedniczkowe zapalenie nerek, zapalenie pęcherza moczowego, zapalenie cewki moczowej, zapalenie sromu i pochwy u dziewcząt, zapalenie nerwu wzrokowego u chłopców, odpływ pęcherzowo-moczowodowy, nefroptoza, pioelektazja), inwazja robaków. Choroby alergiczne, takie jak pokrzywka, atopowe zapalenie skóry, astma oskrzelowa i alergiczny nieżyt nosa, mogą przyczyniać się do zwiększenia pobudliwości pęcherza i nietrzymania moczu u dzieci.

U dzieci, zwłaszcza u dzieci w wieku przedszkolnym, nietrzymanie moczu może być stresujące. Dość często sytuacja rozpadająca się, śmierć bliskiej osoby, konflikty rodzinne, wzajemne ośmieszanie, przeniesienie do innej szkoły lub przedszkola, zmiana miejsca zamieszkania i narodziny kolejnego dziecka w rodzinie są sytuacją przygnębiającą. Niedawno wśród przyczyn nietrzymania moczu pediatrzy nazwali powszechne stosowanie jednorazowych pieluch, które opóźniają formowanie warunkowego odruchu oddawania moczu u dziecka.

W większości przypadków nietrzymanie moczu u dzieci jest wywoływane przez połączenie wskazanych czynników.

Klasyfikacja

W przypadku wystąpienia mimowolnego wypływu moczu przez cewkę moczową, mówi się o nietrzymaniu pęcherzykowym; jeśli mocz jest wydalany przez inne nienaturalne kanały (na przykład, przetoki moczowe i maciczne), stan ten uważa się za pozanaczyniowe nietrzymanie moczu. Poniżej zostaną rozważone tylko formy pęcherzykowego nietrzymania moczu u dzieci.

W urologii dziecięcej powszechne jest rozróżnianie między nietrzymaniem moczu a nietrzymaniem moczu: w pierwszym przypadku dziecko odczuwa potrzebę oddania moczu, ale nie może powstrzymać moczu; w drugim dziecko nie kontroluje oddawania moczu, ponieważ nie odczuwa potrzeby. W przypadku, gdy nietrzymanie moczu występuje we śnie (u dzieci w wieku powyżej 3,5-4 lat co najmniej 2 razy w miesiącu) w przypadku braku chorób psychicznych oraz anatomicznych i fizjologicznych wad sfery moczowo-płciowej, mówią o enurezie (noc lub dzień).

Nietrzymanie moczu u dzieci może mieć charakter pierwotny i wtórny. Pod pierwotnym (ciągłym) oznacza opóźnienie w tworzeniu fizjologicznego odruchu stania się i kontroli oddawania moczu. Zwykle występuje to na tle zaburzeń neuropsychiatrycznych lub zaburzeń organicznych układu moczowego. Przypadki wtórnego (nabytego) nietrzymania moczu obejmują sytuacje, w których zdolność do hamowania oddawania moczu jest tracona po okresie kontroli oddawania moczu przez ponad 6 miesięcy. Wtórne nietrzymanie moczu u dzieci może mieć charakter psychogeniczny, traumatyczny i inne.

Zgodnie z mechanizmami rozwoju, nietrzymanie moczu może być konieczne, odruchowe, stresujące, z powodu przelewania się pęcherza, połączone.

W przypadku bezwzględnego (bezwzględnego) nietrzymania moczu dziecko nie może kontrolować oddawania moczu w szczytowym momencie potrzeby. Ta opcja z reguły występuje u dzieci z neurogennym pęcherzem hiperrefleksyjnym.

Wysiłkowe nietrzymanie moczu u dzieci rozwija się z powodu wysiłków, którym towarzyszy gwałtowny wzrost ciśnienia wewnątrz jamy brzusznej (kaszel, śmiech, kichanie, podnoszenie ciężarów itp.). Ten typ jest najczęściej spowodowany funkcjonalną słabością mięśni dna miednicy i zwieracza cewki moczowej.

Oddzielenie ośrodków korowych i rdzeniowych regulujących funkcję narządów miednicy, w tym arbitralne oddawanie moczu, prowadzi do odruchów odruchowych u dzieci. W takich przypadkach mimowolny wyciek moczu notowany jest kroplami lub małymi porcjami.

Paradoksalna ischuria lub nietrzymanie moczu związane z przepełnieniem pęcherza mogą być niewielkie - do 150 ml; średnio -150-300 ml i dużą objętość ponad 300 ml. Naruszenie to charakteryzuje się mimowolnym wydalaniem z moczem z powodu przelania i nadmiernego rozciągnięcia pęcherza u dzieci z hiporefleksyjnym pęcherzem neurogennym i niedrożnością infra-naczyniową.

Objawy nietrzymania moczu

Nietrzymanie moczu nie jest chorobą niezależną, ale zaburzeniem, które występuje w różnych formach nozologicznych. Nietrzymanie moczu u dziecka może być trwałe lub przerywane; odnotowane tylko we śnie lub też w stanie przebudzenia (zwykle podczas śmiechu, biegu); mają charakter małego wycieku moczu lub całkowitego spontanicznego opróżnienia pęcherza.

U dzieci z nietrzymaniem moczu często występują znaczące choroby: nawracające infekcje dróg moczowych, zaparcia lub enopresja. Ze względu na stały kontakt skóry z moczem często występują zmiany skórne i krostkowe.

Dzieci z moczeniem charakteryzują się emocjonalną labilnością, powściągliwością, wrażliwością lub gorącym temperamentem, drażliwością, odchyleniami w zachowaniu. Takie dzieci mogą cierpieć z powodu jąkania, bruksizmu, zaburzeń snu, lunatyków i mówienia. Objawy wegetatywne są typowe: tachykardia lub bradykardia, pocenie się, sinica i zimne kończyny.

Diagnostyka

Specjalistyczne badanie dzieci z nietrzymaniem moczu ma na celu przede wszystkim ustalenie przyczyn tego stanu. Dlatego w badaniu diagnostycznym może brać udział zespół specjalistów pediatrycznych, w tym pediatra, urolog dziecięcy lub nefrolog dziecięcy, ginekolog dziecięcy, neurolog dziecięcy, pediatra psychiatra, psycholog dziecięcy. Badanie stanu somatycznego obejmuje zbieranie szczegółowej historii, ocenę stanu ogólnego, badanie okolicy lędźwiowej, krocza, zewnętrznych narządów płciowych.

Na etapie badania patologiczno-biologicznego ocenia się codzienny rytm oddawania moczu, przeprowadza się badania laboratoryjne (analiza moczu, bakteriologiczna hodowla moczu, Zimnitsky, Nechiporenko i inne), uroflowmetrię, ultradźwięki nerek i pęcherza moczowego, urografię i wydalanie moczu. Przy braku informacji wykonywane są inwazyjne badania diagnostyczne: cystometria, cystoskopia, profilometria cewki moczowej, elektromiografia mięśni pęcherza moczowego, cewka moczowodowa.

Dzieci z nietrzymaniem moczu i zaostrzoną historią okołoporodową muszą ocenić stan neurologiczny za pomocą EEG, Echo EEG, REG i craniography. W przypadkach podejrzenia nieprawidłowości rozwoju kręgosłupa, radiografii, tomografii komputerowej lub MRI kręgosłupa lędźwiowego, pokazano elektroneuromię.

Leczenie nietrzymania moczu u dzieci

W zależności od zidentyfikowanych czynników etiologicznych, leczenie przeprowadza się w sposób różny. W przypadku wad wrodzonych dróg moczowych wykonuje się korektę chirurgiczną (plastyka cewki moczowej, plastyka sfinkteroplastyki, szycie przetoki pęcherza moczowego itp.). W przypadku wykrycia chorób zapalnych zaleca się stosowanie leczenia zachowawczego zapalenia cewki moczowej, zapalenia pęcherza moczowego i odmiedniczkowego zapalenia nerek. Leczenie dzieci z zaburzeniami psychicznymi i psychogenne nietrzymanie moczu jest przeprowadzane przez psychiatrów dziecięcych i psychologów za pomocą terapii lekowej, psychoterapii. Jeśli przyczyną nietrzymania moczu u dziecka jest niewystarczająca dojrzałość układu nerwowego, pokazane są przebiegi leków nootropowych.

Ważną rolę w leczeniu każdego rodzaju nietrzymania moczu stanowią punkty reżimowe: eliminacja stresujących sytuacji, tworzenie życzliwej atmosfery, ograniczenie płynów w nocy, przymusowe przebudzenie dziecka i zasiadanie w nocniku itp.

Zapobieganie

Różnorodność środków zapobiegawczych mających na celu zapobieganie nietrzymaniu moczu u dzieci wynika z etiologii zaburzenia. Ogólne zalecenia obejmują przestrzeganie zasad snu i czuwania, terminowe uczenie dziecka do puli, edukacja sanitarna i higieniczna dzieci, normalizacja klimatu psychologicznego. Terminowe leczenie infekcji dróg moczowych, nieprawidłowości układu moczowo-płciowego i innych powiązanych chorób. Ważną rolę odgrywa korzystny przebieg ciąży.

W żadnym przypadku nie powinno się karcić dzieci za nietrzymanie moczu - może to zwiększyć poczucie wstydu i poczucie niższości dziecka.

Przyczyny i rodzaje moczenia w łóżku u dzieci

Problem moczenie nocne u dzieci jest tak stary jak świat, ale nie traci dziś na aktualności. Najczęstszym zjawiskiem jest moczenie nocne.

Ta choroba ma bardzo specyficzne przyczyny, a leczenie może być inne.

Czym jest moczenie dziecka?

Enureza to niezdolność do powstrzymania aktu oddawania moczu. Nocne moczenie jest wtedy, gdy dziecko nie odczuwa chęci pójścia do toalety, pomija tę chwilę, mówiąc w przybliżeniu, "podąża pod nim".

Nocne moczenie jest częstszym zjawiskiem. Najbardziej dotknięci tymi chłopcami.

Do 5 lat diagnoza nie jest postawiona, ponieważ jest uważana za normę fizjologiczną.

Ogólnie rzecz biorąc, w wielu przypadkach eksperci nie uważają moczenie nocne za patologię, ale po prostu jeden z istotnych etapów rozwoju dziecka. Dziecko dopiero zaczyna świadomie kontrolować swoje naturalne procesy fizjologiczne.

W Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób moczenie jest w ICD-10 pod kodem R32 "Nieokreśloność nieokreślona", a także F98 "Inne zaburzenia emocjonalne i zaburzenia zachowania zwykle rozpoczynające się w dzieciństwie i okresie dojrzewania."

Problem enurezy u dzieci jest rozwiązywany przez różnych lekarzy: neurologów, urologów, endokrynologów i psychologów. Potrzeba pomocy psychologa wynika przede wszystkim z obecności konfliktów psychicznych u dziecka: na przykład protestu, przyciągania uwagi rodziców i tak dalej.

Rodzaje moczenia u dzieci

Eksperci identyfikują całą klasyfikację nietrzymania moczu. Na przykład występuje enureza pierwotna. To jest osobna choroba. U zdrowych dzieci odruch jest tworzony w wieku trzech lat: dziecko budzi się, gdy pęcherz jest wypełniony.

U dzieci z moczeniem nie ma takiego odruchu: przez cztery lata życia ciągle chodzą do toalety w łóżeczku.

To jest pierwotna wersja choroby.

Wtórny wygląd jest wynikiem przyczyn zewnętrznych: problemów neurologicznych lub psychologicznych.

Ponadto mdłości dziecięce można podzielić na:

 • Łagodny: przypadki "pomyłek" na nocny sen nie przekraczają jednego lub dwóch razy. Przez 3 dni, nie więcej niż trzy;
 • Średni stopień: do 5 razy;
 • Ciężkie: ponad 6 razy;
 • Nieskomplikowany. Dziecko jest całkowicie zdrowe, z wyjątkiem problemu moczenia łóżka;
 • Skomplikowane. W układzie moczowo-płciowym występuje stan zapalny, występują trudności w rozwoju;
 • Neurotyczny. Do tego typu należą podatne na niepokój i podejrzane dzieci o złym śnie;
 • Nerwicopodobne;
 • Imperatyw. Nieodparte pragnienie opróżnienia pęcherza nawet małym wypełnieniem. Występuje z tak zwanym neurogennym kanałem moczowym.

Enureza może być odruchowa, stresująca, połączona. Taka uciążliwość może się zdarzyć nawet podczas skoków na trampolinie. I jest całkowicie zrozumiały powód: uszkodzenie włókien nerwowych w układzie moczowo-płciowym lub problemy z układem nerwowym.

Przyczyny choroby

U noworodków i dzieci w młodszym wieku przedszkolnym do 2 lat sygnał nerwowy po pęcherzu do kory mózgowej nie jest dostatecznie uformowany. To dlatego niemowlęta nie kontrolują swoich naturalnych procesów fizjologicznych. W pełni taki odruch powinien powstać pięć lat.

Najczęstsze przyczyny rozwoju moczenia nocnego u dzieci:

 • Dziedziczność. Jeśli patologię zaobserwowano zarówno u matki, jak iu ojca, prawdopodobieństwo jej rozwoju u dziecka wynosi 70 procent. Jeśli jeden rodzic - nie więcej niż 45;
 • Organiczne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego: różne urazy, infekcje, porażenie mózgowe;
 • Obecność ciężkich zaburzeń psychicznych u dziecka: oligofrenia w stopniu osłabienia i tak dalej;
 • Patologia pęcherza, w tym problemy z unerwienie;
 • Niepokój i zaburzenia nerwicowe;
 • Niektóre rodzaje atopowego zapalenia skóry. Jest to spowodowane silnym świądem;
 • Zapalenie układu moczowego;
 • Cukrzyca i inne choroby endokrynologiczne;
 • Problemy z hormonami (hormonem antydiuretycznym).

Jedną z głównych przyczyn wystąpienia enurezy u dzieci jest opóźnienie w rozwoju układu nerwowego podczas rozwoju płodu.

Wynika to z groźby poronienia u matki, późnej lub wczesnej ciąży, niedokrwistości, niedotlenienia płodu, trudnego porodu. Syndrom aktywności ruchowej może być również konsekwencją nocnego moczenia.

Nocne moczenie może wiązać się z powszechnymi przyczynami: nieukończeniem nauki dziecka w garnku, zbyt dużą ilością snu u dziecka lub zwykłym przeziębieniem w pokoju.

Nietrzymanie z powodu słabego pęcherza, zaparcia i stresu.

W jakich przypadkach u dziewczynek występuje enureza:

 • Wiek Proces zarządzania refleksami nie jest w pełni opanowany, to znaczy system nerwowy po prostu nie jest gotowy;
 • Głęboko śpiący. Dziewczyna po prostu śpi tak mocno, że nie czuje pełności pęcherza. Jest to wrodzona cecha OUN;
 • Za dużo do picia w nocy. Niektóre dzieci uwielbiają pić kompot, herbatę lub kefir przed snem. Nadmiar płynu prowadzi do takich niespodzianek w nocy z powodu wciąż nieformalnych odruchów;
 • Czynnik dziedziczny;
 • Zapalenie pęcherza moczowego W wyniku cech strukturalnych cewki moczowej (jest ona szeroka u dziewcząt) infekcja z łatwością wchodzi do układu moczowego, a dziewczyna często zaczyna iść do toalety, czasami bez kontrolowania tego procesu;
 • Urazy pleców lub inne obrażenia;
 • Upośledzenie umysłowe lub fizyczne;
 • Problem psychologiczny.

U dziewcząt patologia jest dwukrotnie rzadsza niż u chłopców.

Chłopcy często cierpią na enurezę - około 15 procent. Niektóre przyczyny nietrzymania moczu są takie same jak u dziewcząt: niewystarczające dojrzewanie odruchów, stres, uraz, w tym poród, dziedziczność. Ponadto można zidentyfikować następujące czynniki:

 1. ADHD Nadpobudliwość wpływa na procesy w układzie moczowo-płciowym;
 2. Problemy hormonalne. HGH ma niedobór, zmniejsza liczbę innych hormonów odpowiedzialnych za pęcherz;
 3. Choroby nerek i pęcherza moczowego;
 4. Alergia. Chociaż nie jest jasne, w jaki sposób te dwie choroby są ze sobą powiązane, istnieją tylko spekulacje.

Portret dziecka predysponowanego do moczenia moczu: w wieku przedszkolnym jest nadmiernie mobilny, pogarsza cechy nadpobudliwości. Zasypia źle, często z napadami złości.

Jednak sen jest zdrowy, nawet bardzo. Od najmłodszych lat takie dziecko jest meteosensywne, co może wskazywać na ukrytą neurotyczność.

Jeśli zauważysz nietrzymanie moczu u swojego dziecka, nie upomnij go w żaden sposób. Lepiej spróbuj zrozumieć sytuację i skonsultuj się ze specjalistą.

Moczenie psychiczne występuje u dzieci podejrzanych, skłonnych do długotrwałych doświadczeń, mających problemy z komunikowaniem się z rówieśnikami. Często nietrzymanie moczu występuje u dziecka w rodzinie, gdzie jest pozbawione uwagi, gdzie dochodzi do skandali między rodzicami, w rodzinach znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej.

Kiedy dziecko ma brata lub siostrę, cała wcześniejsza uwaga rodziców często trafia do najmłodszych. Wtedy dziecko może wyrazić w ten sposób nieświadomy protest, "walcząc" o opiekę rodzicielską.

Dużym problemem dla psychologów jest świadomy wiek dziecka, kiedy już rozumie całą delikatność sytuacji. To pogarsza samą mimikę, ponieważ pacjent jest zawstydzony i bardzo się tym martwi. Często ukrywa ten fakt przed rodzicami.

Ze względu na nietrzymanie moczu u osób starszych, zobacz nasz artykuł.

Leczenie nietrzymania moczu

Rodzice powinni wiedzieć, że jeśli dziecko nie kontroluje oddawania moczu w ciągu 2-4 lat, to nadal mają czas i możesz odłożyć wizytę do lekarza.

Jeśli jednak w ciągu 5-6 lat sytuacja pozostanie niezmieniona, to czas odwiedzić lekarza.

Samo to nie zadziała, jeśli nic nie zostanie zrobione. Specjalista przepisze badanie moczu, ultradźwięki. W zależności od przyczyny enurezy, lekarz wybiera terapię. Można przypisać:

 • Antybiotyki o szerokim spektrum działania. Jeśli badanie ujawniło infekcję, użyj "Azytromycyny", "Flemoxin Solutab", "Supraks";
 • Środki kojące i nootropowe. Z ADHD lub zwiększonym niepokojem - "Phenibut", "Tenoten" dla dzieci, czasami zastrzyki Cortexin, "Pantogam";
 • Fizjoterapia Pomaga w pracy z elektroforezą układu nerwowego, elektrycznym, a także masażem i gimnastyką medyczną.
 • Pomoże także w diecie, ograniczy płyn przed snem i pomoże psychoterapeucie dziecięcemu.
 • do treści ↑

  Tradycyjne metody leczenia

  Środki ludowe do leczenia mimowolnego dzieci są uzupełnieniem podstawowej terapii. Uważa się je nie mniej skuteczne u małych dzieci i młodzieży.

  Nie używaj przepisów na bazie produktów alkoholowych. Zastanów się, czy dziecko jest uczulone, czy nie, ponieważ niektóre pokarmy mogą powodować niepożądane reakcje, takie jak miód.

  Kilka przepisów na poradzenie sobie z nietrzymaniem moczu w domu:

  1. Nasiona kopru. Nasiona kopru w ilości łyżki stołowej zmieszanej z 250 ml wrzącej wody. Nalegać i wypić szklankę. Warzenie za każdym razem świeże. Dzieci w wieku poniżej 5 lat dają 2 łyżki stołowe w 10 dni;
  2. Kochanie Prosty przepis na moczenie. W nocy weź łyżeczkę miodu, jeśli nie ma alergii. Ma pozytywny wpływ na układ nerwowy;
  3. Zbieranie przeciw nietrzymaniu moczu. Zgniecione liście Hypericum i Centaury przyjmują równe udziały i zalewają wrzącą wodą w ilości około 500 ml. Domagaj się dwóch godzin i daj dzieciom pić jak herbatę. Małe może pół szklanki.
  do treści ↑

  Nota dla rodziców

  Aby zapobiec nietrzymaniu moczu u dziecka lub zminimalizować jego konsekwencje, należy chronić dziecko przed stresującymi sytuacjami, aby zapewnić komfortową atmosferę w rodzinie. A także przestrzegać kilku zasad:

  • Zgodność z trybem dnia. Ułóż dziecko do snu w tym samym czasie, na przykład o godzinie 22;
  • Tryb picia. Po godzinie 18, zmniejsz ilość płynów, które pije Twoje dziecko;
  • Ułóż łóżko. Umieść małą poduszkę pod kolanami dziecka;
  • Obserwuj temperaturę w pomieszczeniu. Dziecko nie powinno zamarzać. Ale nie pakuj za dużo;
  • W nocy obudz dziecko i połóż je na garnku.

  I pamiętajcie, w żadnym wypadku nie zbesztajcie dziecka.

  Przez to tylko dodajesz do niego kompleksy i problem się pogarsza. Dzięki odpowiednim działaniom i cierpliwości, nietrzymanie moczu z pewnością upłynie z wiekiem.

  Co i kiedy leczyć enurezę u dzieci, dowiadujemy się od dr. Komarovskyego z wideo:

  Przyczyny i leczenie nocnego i nietrzymania moczu u dzieci: środki folk, tabletki i zapobieganie mimowolnemu

  Wszyscy rodzice zmagają się z problemem moczenia łóżka u dzieci, ale nie wszyscy wiedzą, że powinniście zacząć się martwić, kiedy to nastąpi po 5 latach. Choroba oznacza niezdolność pęcherza do przechowywania zawartości. Kiedy osoba śpi, mięśnie się rozluźniają, więc pojawia się mimowolne oddawanie moczu.

  Jeśli "kłopot" przytrafiło się małemu dziecku, to nie ma się czym martwić. Warto alarmować rodziców dzieci, które przekroczyły pięcioletni znak i nadal piszą do łóżka.

  Czynniki przyczyniające się do wystąpienia choroby

  Aż do pewnego wieku u dzieci, oddawanie moczu nie jest regulowane ze względu na fakt, że od momentu narodzin dostosowują się do nowych warunków, tworzenia wszystkich procesów życiowych i umiejętności, aby zaspokoić ich potrzeby fizjologiczne. Jeśli przez 4 lata procesy te nie powrócą do normy, rodzice muszą zadać sobie pytanie o przyczyny patologii.

  Według znanego pediatry EO Komarovsky'ego, enureza nie oznacza obecności poważnych patologii w ciele, więc jej leczenie może szybko pomóc pozbyć się mimowolnego oddawania moczu podczas snu, jeśli jest odpowiednio zorganizowane. Najważniejsze jest, aby rodzice pamiętali o potrzebie łagodnego podejścia do dziecka, nawet jeśli leczenie jest opóźnione. Aktywność wszystkich narządów w organizmie jest wykonywana przez mózg, który jest połączony z nimi przez nerwy poprzez centralny układ nerwowy, więc problem nietrzymania moczu w nocy jest nie tylko fizjologiczny i medyczny, ale także psychologiczny.

  O przyczynach choroby

  U noworodków układ nerwowy jest wciąż słabo rozwinięty, więc oddawanie moczu jest niekontrolowane - nawet 20 razy dziennie. W miarę dojrzewania dziecka rozwijają się zakończenia nerwowe, dzieci zaczynają kontrolować popęd i przyzwyczajają się do pójścia do toalety.

  Całkowity odruch formacji powinien następować średnio 4 lata, ale w zależności od indywidualnych cech organizmu może nastąpić rok wcześniej lub po osiągnięciu 5 lat. Niepokój należy zwalczać, jeśli w wieku 6, 7, 8, 10, 11 lat mimowolne oddawanie moczu u dziecka występuje podczas snu w ciągu dnia i nocy. Przyczyny moczenia moczu:

  • powikłania podczas ciąży lub porodu, w wyniku których stwierdzono, że dziecko ma okołoporodowe niedotlenienie układu nerwowego;
  • dziedziczna predyspozycja - oznacza to, że gen został przeniesiony z rodziców na dziecko, co przyczynia się do wzrostu poziomu substancji, które zmniejszają odpowiedź komórek pęcherza na antydiuretyczny hormon we krwi;
  • zakażenie dróg moczowych lub choroba urologiczna;
  • stresujące sytuacje, niekorzystna atmosfera w otoczeniu, uraz psychiczny;
  • niewystarczająca pojemność pęcherza - taki objaw musi być brany pod uwagę, jeśli dziecko było wcześniej chore na odmiedniczkowe zapalenie nerek;
  • wrodzone lub nabyte choroby mózgu lub rdzenia kręgowego;
  • cukrzyca;
  • reakcja alergiczna.
  Przyczyną nietrzymania moczu może być uraz psychiczny otrzymany przez dziecko. Układ nerwowy niemowląt jest niestabilny, więc nawet kłótnia w rodzinie czasami przeradza się w problemy zdrowotne.

  Enureza u dzieci może wystąpić w wyniku działania kilku czynników jednocześnie, z jednego powodu może prowadzić do drugiego. Bardzo prostym powodem niezamierzonego oddawania moczu w nocy może być, przy braku patologii, zdrowy sen lub nadmierna ilość płynu, owoców, zimnych pokarmów, pobranych bezpośrednio przed snem, przechłodzenie organizmu. Nie rzucajcie czynników psychologicznych, które przyczyniają się do rozwoju nietrzymania moczu: kłótni, lęków nocnych, zazdrości itp.

  Z którym specjalistą się skontaktować?

  Lekarz, który zajmuje się podstawową diagnozą i leczeniem wszystkich chorób wieku dziecięcego, jest pediatrą. Pomimo faktu, że choroba jest związana z narządem moczowym, warto zacząć od wizyty u tego konkretnego specjalisty. Wykwalifikowany lekarz musi wyznaczyć wąskiego specjalistę, który będzie wymagał dokładniejszej diagnozy i wyśle ​​rodziców wraz z dzieckiem do pełnego badania.

  Biorąc pod uwagę fakt, że mdłością jest choroba, która może być spowodowana wieloma czynnikami o różnym charakterze, należy zdać egzamin u kilku specjalistów:

  • neurolog przepisuje elektroencefalografię, która powinna ujawnić stan układu nerwowego;
  • psycholog dowiaduje się, czy były jakieś stresujące sytuacje, jak rozwija się dziecko, stosując specjalne techniki, ujawnia emocjonalne pochodzenie w rodzinie, udziela rekomendacji rodzicom;
  • Urolog zaleca badanie ultrasonograficzne nerek i pęcherza moczowego, analizę moczu, a następnie leczenie farmakologiczne.

  Każdy specjalista pracuje z kolei, szukając przyczyn choroby w swojej dziedzinie.

  Jak leczyć enurezę?

  Nie ma jednej recepty na leczenie moczenia nocnego u dzieci, ponieważ recepta zależy od przyczyn jej wystąpienia. Każdy konkretny przypadek wymaga indywidualnego podejścia. Metody leczenia uzależnień są przepisywane na podstawie wyników diagnozy stanu mięśni pęcherza moczowego, zawartości hormonów wazopresyny, która reguluje poziom płynu, jak również stanu jego receptorów:

  1. Minirin - powstaje na bazie wazopresyny w postaci kropli do nosa, zakopanych przed snem;
  2. Driptan - ze zwiększeniem napięcia pęcherza;
  3. Minirin w połączeniu z Prozerin - z niedociśnieniem pęcherza w postaci iniekcji;
  4. Nootropil, Persen w postaci tabletek, witamin z grupy B - są leczone nocną enuroresą o neurotycznym pochodzeniu.

  Wszystkie leki są stosowane tylko po zbadaniu, identyfikacji przyczyn i przepisaniu przez specjalistę przy ścisłym przestrzeganiu zasad podawania i dawkowania. Ewentualnie pacjenci mogą zostać skierowani do lekarza homeopatycznego, który przepisuje alternatywne leki:

  1. Pulsatilla - w obecności zakaźnych chorób układu moczowego, również dla dzieci pobudliwych emocjonalnie;
  2. Gelzemium - z objawami relaksacji mięśni pęcherza w wyniku stresujących sytuacji;
  3. leki zawierające Fosfor są przepisywane dzieciom pijącym dużo zimnej wody;
  4. Sepia - w przypadku nietrzymania moczu podczas kaszlu, śmiechu w dowolnym momencie, także w ciągu pierwszych 3 godzin po zasypianiu.

  Nowoczesne leki homeopatyczne są w stanie zagwarantować skuteczne leczenie mimowolne, pod warunkiem, że diagnoza zostanie prawidłowo wykonana. Można zastosować alternatywne metody, jeśli leki nie przyniosły pożądanego skutku, a moczenie moczu u dzieci nie zostało wyleczone.

  O metodach nielekowych

  Leki medyczne nie będą miały pożądanego wpływu na leczenie moczenia, jeśli przyczyna jego pojawienia się znajduje się na płaszczyźnie psychologicznej. Inne czynniki przyczyniające się do normalizacji procesu oddawania moczu:

  • Organizacja codziennej rutyny. Właściwa regulacja wszystkich procesów w ciągu dnia przyzwyczai ciało do wewnętrznej dyscypliny (spożycie żywności w ściśle określonych godzinach, spacery, odpoczynek, sen, rozrywka) i stopniowo unieważni moczenie moczu u dzieci. Konieczne jest nauczenie dziecka, aby przestało jeść 3 godziny przed snem. Aby spełnić ten trudny stan, najlepszym przykładem są sami rodzice.
  • Ćwiczenia dla pęcherza moczowego. Konieczne jest nauczenie kontrolowania procesu oddawania moczu. Aby to zrobić, naucz się krótko opóźnić chęć pójścia do toalety.
  • Tworzenie motywu. Terapia motywacyjna jest potężnym narzędziem psychoterapeutycznym stosowanym w przypadku dzieci cierpiących na mdłości. Jest stosowany wyłącznie w przypadkach, gdy przyczyną choroby są czynniki psychologiczne. Motywem jest nagroda dla dziecka za "suche" noce (zalecamy czytanie: jak inaczej możemy zniechęcić dziecko do pisania w nocy?). To, co będzie przedmiotem zachęt i jak wiele udanych nocy jest indywidualną decyzją, ale przyjęcie działa w 70% przypadków.
  • Fizjoterapia. Fizjoterapia w formie elektroforezy, akupunktury, magnetoterapii, elektrospoślizgu, okrągłych natrysków i ćwiczeń terapeutycznych ma na celu poprawę funkcjonowania mózgu i zakończeń nerwowych.
  • Pomoc psychoterapeutyczna. Specjalista uczy dzieci metod autohipnozy. W rezultacie należy przywrócić odruchowe połączenie między ośrodkowym układem nerwowym a mięśniami pęcherza. Jeśli neurotyczny charakter moczenie nocne jest wymawiane, psychologowie używają swoich narzędzi do zmiany stanów depresyjnych. Główna rola w psychoterapii powinna sprzyjać tworzeniu pozytywnej pozytywnej atmosfery w rodzinie.
  W niektórych przypadkach gimnastyka medyczna może pomóc dziecku, które stymuluje zakończenia nerwowe i wzmacnia system nerwowy.

  Tradycyjna medycyna w walce z chorobą

  Tradycyjna medycyna to spiżarnia metod leczenia wszelkiego rodzaju chorób, więc nie zaniedbuj skutecznych domowych przepisów, które pojawiły się od niepamiętnych czasów. Są testowane w praktyce przez wiele pokoleń ludzi, zawierają tylko naturalne naturalne składniki:

  • Dla dzieci w wieku poniżej 10 lat łyżkę koperku należy ugotować w szklance wrzącej wody i odstawić na godzinę. Pij rano na pusty żołądek na pół szklanki.
  • Ugotuj kompot z brusznicy z dodatkiem 2 łyżek dzikiej róży, nalegaj. Napar można pić kilka razy dziennie, działa uspokajająco na układ nerwowy.
  • Dzika róża 2 łyżki zalać jednym litrem wrzącej wody, nalegać. Wymiana herbaty, picie w ciągu dnia. Dzika róża dobrze wzmacnia komórki nerwowe.
  • Jagody i liście borówki brusznicy, dziurawiec w dowolnej ilości doprowadzić do wrzenia w ½ l wody. Domagaj się 30 minut, odcedź, ochłoń i weź w ciągu dnia.
  • Zgnieciony liść babki 30 g napar w 350 ml gorącej wody, niech warzy, weź 4 razy dziennie na 10g.
  • Kolekcja ziół mięta, dziurawiec, liście brzozy, kwiaty rumianku w równych częściach do mielenia i mieszania. 50 g mieszaniny zalać 1 litrem gorącej wody w termosie, nalegać na 8 godzin. Weź pół godziny przed posiłkiem na 100g. Aby napar dziecka mógł pić z przyjemnością, możesz dodać do niego miód. Po 3 miesiącach musisz zrobić sobie przerwę na 2 tygodnie, a następnie otrzymywać środki.
  • Ułatwia objawy mimowolnego zbierania trawy wierzbowej, krwawnika, dziurawca, liści jeżyny. Wszystkie składniki muszą zostać zmiażdżone i wymieszane w równych częściach. Gotowy 10 g mieszanki zalać 300 ml wrzącej wody, nalegać w termosie przez 2 godziny. Infuzję należy przyjmować 5 razy dziennie przed posiłkami.

  Środki stosowane w medycynie ludowej przyniosą pożądany skutek, jeśli pacjent podejmie je pod nadzorem lekarza. Leki ziołowe są dodatkiem do głównego leczenia, nie powinny być kompletnym zamiennikiem. Ponadto preparaty ziołowe mogą mieć dobry wpływ na zapobieganie mimowolnemu moczeniu.

  Nietrzymanie moczu u dziecka w wieku 8 lat

  Moczenie nocne lub codzienne nietrzymanie moczu jest powszechnym, nieprzyjemnym i bardzo traumatycznym problemem. Na psychikę dziecka mogą mieć znaczący wpływ takie "niespodzianki". Zadaniem rodziców nie zaostrza sytuacji, nie karcąc go za mokre łóżko, aby szybko pomóc dziecku radzić sobie z moczeniem. Na pomoc przyjdą środki ludowe, przetestowane przez czas i przez wiele pokoleń teraz dorosłych.

  Objawy i oznaki

  Nietrzymanie moczu może mieć wiele przyczyn, zarówno wrodzonych, jak i nabytych. Niedorozwój pęcherza moczowego, przepracowanie, hipotermia, choroby zakaźne, problemy psychologiczne i neurologiczne. Jedną z przyczyn enurezy jest brak normalnej diety.

  Zwykle dziecko jest napisane albo bliżej do północy, albo rano. W pierwszym przypadku pęcherz zbytnio się rozluźnia, gdy zasypia, w drugim jest dość silny i nie rozszerza się w pełnym zakresie, ponieważ jest wypełniony, w wyniku czego niekontrolowane uwalnianie płynu następuje naturalnie na zewnątrz. Dość rzadko moczenie jest wykonywane w ciągu dnia, w południe.

  Najczęściej dzieci cierpiące na moczenie, śpią dużo silniej niż inne. I zwykle nie pamiętają rano, co działo się w nocy. Możesz je obudzić w środku nocy, chociaż jest to dość problematyczne, posadź je w doniczce, ale wynik pozostanie niezmieniony - dziecko nie napisze, dopóki nie znajdzie się ponownie w swoim łóżku.

  Kiedy metody ludowe nie mogą zrobić?

  • Jeśli inkontynencja jest spowodowana przez procesy nowotworowe i dysfunkcje ośrodkowego układu nerwowego.
  • Jeśli moczenie jest następstwem poważniejszych przyczyn związanych ze stanem zapalnym pęcherza, z dolegliwościami nerek.
  • Jeśli niezdolność do kontrolowania pęcherza jest czynnikiem dziedzicznym.

  W tym programie lekarz dziecięcy opisze o moczeniu dzieci, a także o przyczynach neurologicznych związanych z "mokrymi spodniami".

  Skuteczne środki ludowe

  • Wacikiem z tyłu. Weź mały kawałek waty, zwilż go ciepłą wodą i poprowadź dziecko wzdłuż kręgosłupa kilka razy od góry do dołu (od podstawy szyi do kości ogonowej). Następnie nałóż na niego suchą koszulkę i połóż go do snu. Taki niesamowity i niewytłumaczalny z punktu widzenia medycyny sposób działa bardzo dobrze. U większości niemowląt mimowolne zaniki ustępują w ciągu pierwszych 2-3 dni. Metoda jest skuteczna w przypadku nietrzymania moczu wywołanego szokami nerwowymi, stresem.
  • Nasiona kopru. Łyżka suszonych nasion kopru parzy się w szklance wrzącej wody. Domagaj się co najmniej 2-3 godziny, po czym daj dzieciom pół filiżanki rano przed śniadaniem na pusty żołądek, a dzieci od 10 lat - na całą szklankę.
  • Liście borówki brusznicy i jagody. Suche liście borówki czarnej (około 50 gramów) wlać do pół litra słoika z wrzącą wodą. Następnie zagotuj płyn na 10-15 minut. Nalegać, ochłodzić i nadwerężyć. Podawanie dziecku takiego napoju jest pożądane rano na pusty żołądek, a następnie przed jedzeniem co pół godziny. Całkowita liczba dziennych dawek wynosi nie więcej niż 4. Pojedyncza dawka zależy od wieku. Dzieciom podaje się zwykle pół szklanki, starsze dzieci - całą szklankę. W rezultacie w ciągu dnia dziecko będzie częściej chodzić do toalety częściej niż zwykle, aw nocy jego łóżko pozostanie suche.

  Jagody borówki są doskonałe do przygotowywania napojów owocowych, które powinny być podawane 2-3 razy dziennie, ale nie przed snem.

  • Terapia miodu. Jeśli dziecko jest pisane w nocy, to przed snem może otrzymać łyżeczkę miodu, oczywiście, jeśli dziecko nie jest uczulone. Ten produkt pszczelarski uspokaja, rozluźnia system nerwowy i zatrzymuje wilgoć. Stopniowo, wieczorna dawka miodu powinna zostać zmniejszona w miarę powrotu dziecka do zdrowia.
  • Korzeń pietruszki. Pokroić suszoną korzeń pietruszki i zrobić wywar. Pozostaw to na około godzinę. Dziecko otrzymuje napój 2-3 łyżek dziennie z ostatnim posiłkiem - co najmniej pięć godzin przed snem.
  • Hartowanie. Wlej do wanny lub basenu zimną wodę w ilości wystarczającej do zanurzenia tylko stóp dziecka w kostce. Pozwól dziecku zanurzyć się w zimnej wodzie, aż zacznie zamarzać. Następnie umieść go na macie do masażu lub normalnej twardej macie do łazienki i pozwól mu chodzić, aż stopy będą ciepłe. Najlepiej zrobić to rano.
  • Gimnastyka lecznicza. Staraj się, aby gimnastyka była obowiązkowa w codziennej rutynie dziecka. Dodaj do tego ćwiczenia związane z wzmacnianiem mięśni krocza - chodzenie po pośladkach. W pozycji siedzącej na podłodze poproś dziecko, aby ruszyło do przodu, pchając tylko pośladkami. Najpierw do przodu, a potem z powrotem.
  • Ciepłe kompresy z wodą imbirową. Zetrzyj imbir, wyciśnij sok z powstałej masy przez gazę i wymieszaj ze szklanką przegotowanej wody, która ochłodziła się do 60-70 stopni. Ostrożnie zanurz krawędź ręcznika w nim i nałóż na dolną część brzucha, w okolicy pęcherza, aż skóra w tym miejscu zmieni kolor na czerwony. Takie rozgrzewanie z sokiem imbirowym doskonale relaksuje napięty pęcherz i jest równie skuteczne w wzmacnianiu nadmiernie rozluźnionego narządu.
  • Chleb i sól. Przed snem przez pół godziny daj dziecku kawałek kromki chleba posypany solą. W ten sam sposób małe kawałki solonego śledzia są podawane dzieciom.
  • Liście babki. 20 gramów suszonych liści babki lancetowej należy zaparzyć w szklance wrzącej wody, pozostawić do zaparzenia, odcedzić i podlać dziecko płynem 2-3 razy dziennie.
  • Mieszanka cebula-miód. Zetrzeć jedną cebulę i wymieszać powstały kleik łyżką miodowego kwiatu i pół zielonego jabłka, startego na drobnej tarce. Mikstura podawaj dziecku około dwóch tygodni na łyżkę stołową przed każdym posiłkiem na pusty żołądek. Mieszaniny nie można przechowywać, przed każdym użyciem należy ją ponownie przygotować.
  • Lavrushka. Zagotuj trzy duże liście laurowe i gotuj przez pół godziny w litrze wody. Ochłodź, pozwól mu dobrze parzyć i pozwól dziecku wypić powstały bulion 2-3 razy dziennie na pół szklanki na tydzień.
  • Tymianek i krwawnik pospolity. Weź w równych udziałach suszone zioła farmaceutyczne i napar w postaci herbaty. Podlewaj dziecko 2-3 razy dziennie, łyżką stołową. Dzieciom w wieku powyżej 8 lat można podać jedną czwartą szklanki.

  Kiedy potrzebujesz pomocy specjalisty?

  • Jeśli moczenie nocne towarzyszą prywatne wycieczki do toalety i skargi na bolesne oddawanie moczu.
  • Jeśli dziecko skarży się na ból w dolnej części brzucha, na boku lub na odczuciach w dolnej części pleców.
  • Jeśli mdłości zaczęły się powtarzać u dziecka powyżej 10 roku życia.

  Czego nie można zrobić?

  • Niektórym rodzicom i uzdrowicielom zaleca się stosowanie elementów hipnozy w leczeniu moczenia dzieciństwa. Na etapie paradoksalnego snu (kiedy dziecko jeszcze nie zasnęło, ale już nie śpi, jego oczy przylepiają się do siebie) dziecko otrzymuje określone słowne sugestie i postawy. Eksperci kategorycznie nie polecają nieprzygotowanych osób do korzystania z jakichkolwiek narzędzi z arsenału psychoterapii. W najlepszym razie nie będzie to miało żadnego wpływu, w najgorszym razie negatywnie wpłynie na psychikę i układ nerwowy dziecka.
  • Nie rozpoczynaj leczenia nietrzymania moczu bez konsultacji z lekarzem. Należy szukać przyczyny enurezy, ponieważ nietrzymanie moczu może być przejawem poważnych i groźnych chorób układu moczowego, zaburzeń wytwarzania hormonów o działaniu antydiuretycznym, opóźnionego rozwoju ośrodkowego układu nerwowego.
  • Nie możesz opuścić mimowolnego bez uwagi i traktować go lekko. Tak, są tacy rodzice, którzy twierdzą, że moczenie nocne jest zjawiskiem epokowym i przejściowym, i przejdzie samoistnie. Jeśli nie zapewnisz dziecku terminowej pomocy medycznej, mimowolne stanie się poważną histerią, zaburzeniami psychicznymi, przedłużającą się depresją i tworzeniem uporczywego kompleksu niższości u dziecka. A jeśli "przeoczysz" początkowe zapalenie dróg moczowych, infekcja może przekształcić się w postać przewlekłą, stać się skomplikowanym, a następnie będziesz musiał być leczony do końca życia.
  1. Jeśli dziecko jest napisane, daj je sekcji sportowej, do tańca, gdzie musisz dużo się ruszać i intensywnie. Jest to ruch, który usunie zaciski mięśniowe, pozwalając na relaks w nocy na innym poziomie.
  2. Jeśli moczenie jest spowodowane nadmierną pracą, długotrwałym stresem nerwowym, upewnij się, że dziecko śpi wyłącznie po swojej stronie. Aby nie strzyc okruchów przez całą noc, zawiąż dwa ręczniki wokół ciała dziecka. Węzły powinny znajdować się na plecach i brzuchu, wtedy dziecko będzie niekomfortowo leżało w dowolnej pozycji, z wyjątkiem strony. Takie opatrunki zwykle nie trwają długo, zwyczaj spania na boku powstaje w ciągu tygodnia.
  3. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia, pieluchy powinny zostać całkowicie odrzucone w wieku dwóch lat. Lepiej, jeśli to nastąpi wcześniej, ponieważ dopiero po takim "wyjściu ze strefy komfortu" dziecko zacznie uczyć się kontrolować oddawanie moczu.
  4. Nie wprowadzaj stresujących sytuacji do moczenia. Konflikty i problemy są lepiej wygaszane i rozwiązywane natychmiast, bez opóźnień. Przy zwiększonym podnieceniu nerwowym podawaj dziecku kojące herbaty, lekkie ziołowe środki uspakajające, pokaż dziecku psycholog dziecięcy i psychiatrę. Szczególną uwagę należy zwrócić na emocje dziecka w okresach przejściowych - kiedy zaczyna uczęszczać do przedszkola, szkoły, jeśli rodzina się porusza, zmienia miejsce zamieszkania, w trakcie rozwodu rodziców, pojawienia się innego dziecka w rodzinie i tak dalej.
  5. Dobra profilaktyka - terminowe uczenie dziecka do puli. W żadnym wypadku nie powinieneś zrobić zbyt wcześnie, ale nie powinieneś też tego opóźniać. Optymalny wiek, w którym dziecko może nauczyć się kontrolować oddawanie moczu bez dodatkowego obciążenia, jest od 1 roku i od 8 miesięcy do 2 lat.
  6. Uważnie obserwuj, ile płynu zużywa Twoje dziecko. Ogranicz spożycie alkoholu po szóstej wieczorem.
  7. Bądź cierpliwy. Niektóre formy moczenie nocne mogą być bardzo złożone, a leczenie będzie wymagało znacznie więcej czasu i wysiłku od rodziców i dziecka.

  Wiodący pediatra kraju, doktor Komarowski, opowie nam szczegółowo o tak drażliwym temacie jak enoreza dziecięca, przyczyny występowania i sposoby radzenia sobie z nią.

  Moczenie nocne. Choroba ta przejawia się w mimowolnym oddawaniu moczu podczas snu.

  Przyczyny enurezy są różne. Może to być wynikiem wrodzonego niedorozwoju pęcherza, ogólnego braku rozwoju fizycznego dziecka lub chorób układu moczowo-płciowego, infekcji, zmęczenia, urazów psychicznych lub fizycznych, lęku, niekorzystnych warunków życia, niedożywienia, hipotermii itp.

  Czasami nietrzymanie moczu występuje z powodu funkcjonalnych lub organicznych (obrzęk, zapalenie) zmian w ośrodkowym układzie nerwowym. Aby zapobiec inkontynencji nocnej, bardzo ważne jest rozwinięcie umiejętności kontrolowania oddawania moczu u dziecka od wczesnego dzieciństwa.

  Niektóre dzieci oddają mocz około północy, inne bliżej poranka. W pierwszym przypadku sen i ciepło rozluźniają pęcherz. Nie może dłużej trzymać moczu. Dziecko nie powinno jeść owoców, soków owocowych, słodkich napojów. Nie powinien także spożywać dużych ilości oleju roślinnego. W tym przypadku dobrym daniem jest korzeń łopianu i marchew, drobno posiekane i przyprawione niewielką ilością oleju sezamowego i sosu tamari. Daj mu trochę każdego dnia: Przedstaw kaszę gryczaną do codziennej diety, jeśli dziecko zje jabłko po kolacji, z pewnością zrobi łóżko.

  W drugim przypadku, gdy dziecko oddaje mocz bliżej poranka, następuje: płyn gromadzi się w pęcherzu, pęcherz jest silny i jest ściśnięty. Zdolność pęcherza do utrzymania moczu jest ograniczona. Nie rozszerza się wystarczająco, ponieważ jest wypełniony. Pęcherz musi być zrelaksowany. Daj dziecku lekko oparzone warzywa. Pozwól mu jeść chrupiące warzywa i bardzo mało soli. Po obiedzie możesz dać mu gotowane jabłko, kawałek szarlotki lub trochę ciepłego soku jabłkowego. Kasza gryczana powinna być ograniczona.

  Leczenie leków moczopędnych folk

  • Nauczyciel przedszkola na receptę z nocnego moczenia. Przed snem namocz wacik w wodzie o temperaturze pokojowej, delikatnie ściśnij i przytrzymaj 5-7 razy wzdłuż kręgosłupa dziecka od podstawy szyi do kości ogonowej. Nie wytrzyj. Przykryj dziecko - i pozwól mu spać do rana. Enureza przechodzi bardzo szybko.
  • Nasiona kopru 1 łyżka koperku zaparzyć szklankę wrzącej wody, pozostawić na 1 godzinę i pić rano na pusty żołądek. To duże dzieci (10-15 lat). Małe dzieci piją pół szklanki. A więc 10 dni. Jeśli moczenie jest rozpoczęte, należy zrobić 10-dniową przerwę i powtórzyć leczenie.
  • Borówka brusznica do suchego łóżka. Cześć, kochani redaktorzy Szkoły Zdrowia! Chcę się z wami podzielić radością rodzinną. Mój pięcioletni syn Bori prawie przeszedł przez moczenie. Ale naprawdę myślałem, że chłopak nigdy nie pozbyłby się tej dolegliwości. Dzięki naszej babci, która nie jest zakochana w wnuku, znalazła środek ludowy na tę chorobę. Wysłał nas z regionu Irkucka suchych liści borówki brusznicy, całe pudełko. Napisałem, że pół szklanki ulotek należy wylać 0,5 litra wody, gotować przez sześć minut - siedem, a następnie piec przez czterdzieści minut, odcedzić. Woda Boria z tą herbatą w szklance przed śniadaniem, obiadem i kolacją przez miesiąc. Właśnie to zrobiłem. Tak więc po południu nasz chłopak często biegł do toalety i spał spokojnie w nocy, a rano łóżko było suche. Minęło już pół roku i nigdy nie zdarzyły się przypadki, w których synowi zdarzały się przypadki leczenia. Może ktoś inny będzie potrzebować tego wspaniałego przepisu.
  • Kochanie Daj dziecku jedną łyżeczkę miodu na noc. Miód ma dwojaki efekt. Po pierwsze, działa na układ nerwowy jako środek uspokajający. Po drugie, przyciąga i zatrzymuje wilgoć, zmniejszając w ten sposób obciążenie nerek. Więc uregulujesz oddawanie moczu dziecku. Stopniowo zmniejsz dawkę.
  • Wlać 1 szklankę wrzącej wody 1 łyżka. l nasiona kopru włoskiego i nalegają również w ciepłym miejscu (lepiej wlać termos). Całą mieszaninę należy wypić jednorazowo. Ta metoda pozwala leczyć nietrzymanie moczu przez tydzień.
  • Powodowało mroźne moczenie wody... Mam trzy dorosłe dzieci, kiedy były małe, potem dwoje (młodsze dzieci) cierpiało na moczenie. Tak ich wyleczyłem. Wylewa się lodowatą wodę z kranu do wanny, tak aby stopy były zanurzone po kostki w wodzie. Potem dzieci szły wzdłuż niej, aż pojawiło się uczucie zimna. Potem tupali na podłodze, aż ich nogi się rozgrzały (nie trzeba ich zmywać). Chłopaki wykonywali tę procedurę rano, a wieczorem przygotowywali dla nich ciepłe kąpiele lecznicze z wyciągiem z sosny (sprzedawane w aptece). Wystarczająco 5 procedur, choroba się cofnęła. Od tego czasu minęło 14 lat, a choroba nigdy nie przeszkadza dzieciom.
  • Gdy mimowolne nocne oddawanie moczu: przygotuj mieszaninę żurawin - 1 łyżka. L., liście brusznicy - 1 łyżka. l, zioła Hypericum - 1 łyżka. l Gotować mieszaninę przez 10 minut. w 3 szklankach wody nalegać 1 godzinę, przecedzić. Weź pół szklanki 5 razy dziennie.
  • Enureza jest jeszcze szybsza w tych przypadkach, gdy wprowadzasz dziecko na ćwiczenia fizyczne i sport, odwracaj uwagę od siedzenia przed telewizorem. Jednocześnie staraj się nie podawać dziecku płynu od godziny 17 (z wyjątkiem zalecanych naparów), a na pół godziny przed pójściem spać pozwolić mu zjeść kromkę chleba i soli, a przez 40 dni.
  • Ćwiczenie z mimowolnego: chodzenie po pośladkach. Siedząc na podłodze, przesuń prawy pośladek prostą lub zgiętą nogą do przodu, spójrz na prawe ramię, z rękami - przesuń w lewo. To samo powtarza się z lewym pośladkiem. Przenieś 1,5-2 m do przodu i do tyłu. I tyle. To ćwiczenie bardzo pomoże starszym kobietom. Pozbądź się nietrzymania moczu. Poradę udzielił profesor - Iwan Pawłowicz Neumyakin.
  • Szczupak przeciwko mimowolnemu. Złap lub kup szczupaka. Oczyść to. Weź bąbelki (powietrze) i wysusz je na kuchence lub na baterii. Następnie zmiel je lub zmielić na młynek do kawy. Jeść, pić wodę, pół łyżeczki, 3 razy dziennie, przed posiłkami. W trakcie leczenia będzie potrzeba 6-10 bąbelków. Zweryfikowany Działa. Możesz to zrobić. Wziąć głowę szczupaka, dobrze umyć, wysuszyć i ubić w proszek. Następnie wlać cały proszek do szklanki wody i natychmiast wypić bardzo gorąco. Aby to zrobić 1 raz dziennie, aż do całkowitego wyleczenia. Niech ryba do miejsca przeznaczenia, czyli do jedzenia w formie gotowanej.
  • Zaleca się zaparzyć i wypić jako herbatę mieszankę dwóch ziół - Hypericum i Centaury w równych proporcjach. Jednocześnie arbuzy, seler, dojrzałe winogrona i szparagi powinny zostać wyłączone z diety, dopóki komplikacja nie zostanie zakończona.
  • Wybierz moment przed snem, kiedy dziecko jeszcze nie śpi, ale już się nie budzi (paradoksalna faza snu), gdy jego oczy trzymają się razem. W tej chwili delikatnie połóż ciepłą dłoń na głowie dziecka i powiedz cichym głosem: "Śpisz, dobrze słyszysz mój głos", powtarzając tę ​​frazę kilka razy z przerwami 10-15 sekund, ale tak. aby nie obudzić dziecka całkowicie.

  Jeśli dziecko nie zasnęło; Możesz dalej wymawiać tę frazę tym samym głosem z tymi samymi pauzami. W przerwach między wymawianiem tej frazy, musisz zainspirować go: "Gdy tylko będziesz chciał oddać mocz (lepiej użyć słowa przyjętego w tej rodzinie), obudzisz się i zadzwonisz do swojej mamy (tata)". Dla starszych dzieci: "Gdy tylko będziesz chciał oddać mocz, od razu się obudzisz, poczujesz światło i radość w swoim ciele i pójdziesz do toalety, aby oddać mocz. Teraz śpisz głęboko w spokojnym śnie, dopóki nie chcesz oddać moczu. Sugestia trwa 3-5 minut Dzieci nd dają się pić w nocy, aby nauczyć je spać na boku, a nie na plecach lub brzuchu. Nietrzymanie moczu występuje tylko w pozycji na plecach. Zawiąż dziecko przed snem ręcznikiem, aby twardy węzeł był na plecach. Będzie stale przeszkadzał dziecku w "niebezpiecznej" pozycji.

 • Wlać 1 szklankę wrzącej wody 10-15 g liści babki lancetowatej, nalegać 20 minut. i weź 1 łyżkę. l 3-4 razy dziennie.
 • Konieczne jest wykonywanie kompresów, które stymulują krążenie krwi w dolnej części brzucha: rozszerzają bardzo skompresowany pęcherz i ściskają bardzo zrelaksowany. Tak więc metoda jest skuteczna w obu przypadkach. Ściśnij, aby wykonać co następuje: włóż startego imbiru w gazę lub worek bawełny i wyciśnij sok z niego do garnka z gorącą wodą tuż poniżej temperatury wrzenia. Zanurz ręcznik w wodzie z imbirem, wyciśnij go mocno i bardzo mocno nałóż na miejsce zabiegu. Drugi, suchy ręcznik można umieścić na górze, aby zmniejszyć straty ciepła. Nakładaj gorący ręcznik co 2-3 minuty, aż zaczerwieni się. Kompresy do zrobienia po obiedzie, przed położeniem dziecka do snu.
 • Korzeń fioletu jest nieprzyjemny z moczenia. W Iwano-Frankowsku w przypadku nietrzymania moczu lub zatrzymania moczu u dzieci zaleca się ssanie zmiękczonego i słodzonego korzenia fioletowego korzenia.
 • Wlać szklankę wrzącej wody 10-20 g pachnących fioletowych ziół, gotować na małym ogniu przez 10 minut, odcedzić i wziąć 2-3 łyżki. l 3 razy dziennie (lub 1 łyżka stołowa 5-6 razy dziennie po posiłku).
 • Śledź z moczenia. Dobry czysty śledź. Wyciągnij wszystkie kości. Pokroić na kawałki. Przechowywać w lodówce. Daj dziecku kawałek przed snem.
 • Słabe liście moczu. Jeśli dziecko, z drugiej strony, ma słaby mocz, musi jeść więcej arbuzów, melonów, świeżej kapusty, pić sok żurawinowy, napar z jagód i liści truskawki, wywaru z jagód agrestu, soku gruszkowego. I spróbuj zaopatrzyć się na zimę w suche zioło z koperkiem i korzeniami pietruszki. Napar z zioła kopru lub korzenia pietruszki (100 g na litr wrzącej wody) jest doskonałym lekiem moczopędnym. Zaparzać 1 godzinę, pić 1/3 szklanki 3 razy dziennie przez dwa tygodnie.
 • Kiedy mdłości u dzieci. Jeśli przyczyną enurezy jest zapalenie pęcherza moczowego, najpierw musisz leczyć zapalenie pęcherza (zapalenie pęcherza). Ale dość często jest inny powód tej choroby - naruszenie funkcji jelit, któremu towarzyszy zmiana w metabolizmie węglowodanów. Skonfiguruj dziecko do wykorzystania. Powiedz mu, że jest silny, potężny. On sobie poradzi. Obiecaj nagrodę za 5 "suchych" nocy. Raduj się z dzieckiem każdym sukcesem, nie skarżysz się na porażkę - udawaj, że nic się nie stało. Przed snem daj dziecku kawałek chleba posypany solą.
 • Pij bez specjalnych przepisów wlewu wody lub herbaty z suchej trawy szałwiowej. Napar gotować z 50 g trawy na 1 litr wrzącej wody.
 • Wieczorem pij tak mało, jak to tylko możliwe i zażywaj 3-4 razy dziennie z kompozycją 2 g nasion babki płesznik w 30 g soku makowego (zagotuj głowę maku w 1/2 szklanki wody).
 • Wlać szklankę wrzącej wody 2 łyżki. l Hypericum zioła, gotować przez 10 min. i weź 0,5-1 szklanki zimnego naparu na noc.
 • Babka. Nasiona proszku z babki lancetowatej. Weź 3-4 razy dziennie na czubku noża (2 g) proszku babki płesznika. Dorosłe osoby można rozpuścić w 30 ml wytrawnego wina.
 • Jak udało Ci się wyleczyć mdłości u dzieci /

  Leczenie nocnego moczenia u chłopca metodą sugestii

  Chłopiec miał już 3 lata, a nocą jeszcze moczał łóżko. Pewnego wieczoru, babka, kładąc go do łóżka, powiedziała: "Teraz zamkniemy pisyu tym kluczem, aw nocy damy dziadkowi klucz, aby go zatrzymał, a rano, kiedy się obudzisz, otworzymy go dla ciebie". Pokazała dziecku klucz, wykręciła wnuka wokół brzucha i dała klucz dziadkowi. Rano, gdy wnuk się obudził, dziadek stał już obok klucza, podał go dziecku w pobliżu brzucha i wysłał go do toalety. Tej nocy łóżko było suche. Zrobili to przez 8 dni, aż wnuk powiedział, że teraz zamknie i otworzy zamek. Tak więc udało się pozbyć enurezy (gazeta "Biuletyn zdrowego stylu życia" 2011, numer 14, s. 21)

  Enureza dziecięca - leczenie osiką

  1 łyżka. l kora, gałązki osiki zalać 1 szklanką wrzącej wody, gotować przez 10 minut. Weź 1/2 szklanki 3 razy dziennie. Oznacza to, że kobieta dała jej 7-letniego syna. Napił się słabego naparu wiosennej kory osiki zamiast herbaty, ale bez cukru. Stopniowo chłopiec miał nocne moczenie. (HLS 2007, № 10, s. 30)

  Enureza - leczenie ludowe

  Leczenie enurezy ptasiej wiśni

  Receptura jest podobna do poprzedniej, ale zamiast kory i gałązek osiki pobiera się kory czereśni. Napój nie jest tak gorzki jak poprzedni, więc dzieci piją go chętniej. (HLS 2011, №8, s. 39)

  Jak udało ci się wyleczyć nocne moczenie u chłopca

  Chłopiec miał już 6 lat, ale każdego ranka, jeśli jego rodzice nie podnosili go do toalety w środku nocy, łóżko było mokre. Krewnym udało się wyleczyć enurezę u dziecka za pomocą prostej metody. Przed pójściem spać zanurzyła w wodzie wacik, wycisnęła go tak, aby nie ściekała, i spędził tę mokrą watę na kręgosłupie dziecka i kręgów szyjnych do kości ogonowej, tam iz powrotem 5-7 razy. W tym czasie przeczytała modlitwę "Ojcze nasz". Rodzice poprosili chłopca, aby nie budził się w nocy. Rano łóżko było suche. Sześć miesięcy po załamaniu nerwowym dziecko miało nawrót. Metoda z powtórzonym polarem. Od tego czasu minęło 6 lat, chłopiec jest w porządku. (HLS 2009, №18, s. 9)

  Ten sam przepis został poradzony matce chłopca cierpiącego na mdłości, nauczyciela przedszkola. Nietrzymanie moczu u dziecka minęło bardzo szybko i na zawsze. (HLS 2004, №14, s. 25)

  Leczenie mimośrodu dziecięcego korzeniami kalina

  Nadszedł czas, aby chłopiec poszedł do szkoły, ale co noc oddawał mocz do łóżka. Rodzice doświadczeni, traktowali go różnymi sposobami, ale wszystko na próżno. Kiedyś przyszedł do nich Cygan, który zasugerował ludowy lek na mdłości. Umyć 15 sztuk korzeni kaliny o długości 8-10 cm, wlać 2 litry zimnej wody. Doprowadzić do wrzenia i gotować na wolnym ogniu przez 40-50 minut, nalegać, odcedzić. Pić w formie ciepła na pół szklanki, dodając trochę miodu, 3-4 razy dziennie. Chłopcu udało się wyleczyć enurezę przy pomocy tego napoju (HLS 2008, №19, s. 30)

  Pąki brzozy

  1 łyżka. l wbite pączki brzozy zalewamy 1,5 szklanką wrzącej wody, gotujemy 5 minut na małym ogniu pod przykryciem, nalegamy na 1 godzinę, dobrze zawijamy, odcedzamy, wyciskamy. Weź pół szklanki 2-3 razy dziennie przez 20 minut przed posiłkami. Przebieg leczenia moczenia 2-3 tygodnie. (HLS 2007, nr 4, str. 28, 2006, nr 9, s. 28-29)

  Leczenie moczenia moczu u dziecka z cukrem, miodem i słodyczami

  Kobieta udało się wyleczyć 10-letniego chłopca mieszkającego obok w taki niecodzienny sposób: rano na czczo dziecko powinno jeść 1 łyżeczkę granulowanego cukru, drugiego poranka - 2 łyżeczki itp., O 10 rano powinno się jeść 10 hl i zacznij zwalniać jedną łyżkę: za 11 rano - 9 łyżek itp. Nie można zmyć cukru. Przebieg leczenia wynosi 1 cykl. (HLS 2007, №13, pp. 35-36)

  Istnieje wiele innych przykładów potwierdzających tę metodę: dzieci można wyleczyć z moczenia nocnego za pomocą cukru, miodu, karmelków. Oto przykłady:

  Wieczorem, gdy dziecko jest już przygotowane do snu, niech ssać jeden karmel. Konieczne jest ssanie, a nie skubanie. W takim przypadku dziecko powinno siedzieć w łóżku i nie kłaść się. Więc musisz robić co wieczór przez 2-3 tygodnie. Efekt leczenia będzie konieczny. (2006, №5, s. 29)

  Aby wyleczyć nocne moczenie u dzieci, należy im podawać miód przed snem, miód nie może być zmyty niczym, od razu kładzie się spać. Dzieci do trzech lat - 1 łyżeczka. miód, od trzech do pięciu - deser, po pięciu - łyżka stołowa. (2006, nr 17, s. 33).

  Jeśli chcesz wyleczyć dziecko z moczenia w łóżku, daj mu pół szklanki wody na 2-3 dni przed snem, mieszając w nim 1 łyżeczkę. Miód (2002, № 3, str. 19).

  Enuresis dziewczyna i osa gniazdeczko

  Dziewczyna poniżej 7 roku życia cierpiała na nocną enurezę. Udało im się go wyleczyć w następujący sposób: znaleźli na strychu duże gniazdo osy o średnicy 15-20 cm, zdejmowali z niego kurz, kładli na emaliowanej patelni, nalewali go 3 litrami wody i gotowali przez godzinę. Ten rosół podawano dziewczynie zamiast wody 4-5 razy dziennie. Kiedy bulion się skończył, gniazdo ponownie napełniono wodą, ale już gotowano przez 3 godziny. Po tym jak dziewczynka wypiła drugą porcję bulionu, minęła nocną enurezę. (HLS 2007, №18, s. 33)

  Leczenie zapalenia pęcherza moczowego i mimowolnego u dziecka z pietruszką

  Chłopiec cierpiał na zapalenie pęcherza i moczenie przez długi czas. Wziął mnóstwo leków, które nie pomogły, ale prosta pietruszka pomogła.

  Korzenie pietruszki należy umyć, pokroić i wysuszyć. 2 łyżki. l korzenie zalać 1 litrem wrzącej wody, gotować przez 2-3 minuty. Domagaj się 40 minut. Ten rosół daje dziecko zamiast wody. Chłopiec pił około pół litra dziennie, czyli porcja wystarczała na 2 dni. Dziecko musiało spać tylko miesiąc. Zapalenie pęcherza również minęło. (2005, №10, s. 30)

  Pomaga też zielona pietruszka - dla niemowląt z nietrzymaniem moczu dają wywar z liści, przydaje się również jeść latem, w miarę możliwości świeżej pietruszki. (HLS 2005, №11, s. 28)

  Białoruski środek ludowy dla moczenia

  Weź pęcherz świni (nie tylko dzika), moczyć w słonej wodzie przez kilka dni, zmieniając wodę. Następnie zanurz go w wodzie z sodą oczyszczoną. Następnie lekko zagotuj bańkę, wrzuć do młynka do mięsa, dodaj mieloną wołowinę, kotlety, zamroź. Rano smaż 1-2 placki i jedz na pustym żołądku. Chwyć kawałek chleba. Przebieg leczenia wynosi 9 dni (HLS 2001, Nr 5, s. 18-19)

  Enureza dla dzieci - leczenie tymiankiem

  Napar i napój tymiankowy, jak herbata - bardzo skuteczny środek ludowy na moczenie. Kobieta przyjęła wychowanek przybranego dziecka. Chłopiec miał 12 lat i cierpiał na mdłości. Zaczęła karmić dziecko herbatą z tymiankiem, po trzech miesiącach choroba zniknęła. To prawda, że ​​kobieta obudziła go podczas leczenia 3 razy na noc w tym samym czasie. (HLS 2001, nr 16, str. 2)

  Mleko kozie

  Chłopiec od urodzenia cierpiał na mdłości. Traktowali go u neuropatologa, w dziecięcych sanatoriach, ale nic nie pomagało. Znana pielęgniarka poradziła mi, żebym podała dziecku mleko kozie, do tego czasu był już w piątej klasie. Zaczęli przyjmować mleko od sąsiada, rano i wieczorem. Chłopiec początkowo nie chciał pić, ale potem przywykł i zaczął sam o to pytać. Podlewane mlekiem przez rok i wszystko zniknęło. (HLS 2000, №15, str. 19)

  Enureza u młodzieży i dorosłych mężczyzn

  Często zdarza się, że nocne moczenie u chłopców nie mija przez dłuższy czas, a nawet stając się nastolatkami i dorosłymi mężczyznami, budzą się w mokrym łóżku 1-7 razy w tygodniu. W tym przypadku środki wymienione powyżej mogą pomóc: osika lub kora czereśni, nasiona kopru, wywary pietruszki. Bardzo skuteczny w leczeniu nocnych mimowolnych alarmów moczopędnych.

  Leczenie glinką

  Ten przepis pomaga w moczeniu dzieci i młodzieży, a także w mimowolnym uwalnianiu moczu u osób w podeszłym wieku.

  Syn autora listu do 16 lat cierpiał na moczenie nocne i dzienne. Musiał nosić długie swetry, aby pokryć stale mokre spodnie.

  W jakiś sposób natknęła się na książkę, w której napisano, że nawet rak można wyleczyć gliną. Zaczęła kompresować od swojego syna - glina położyła gorącą glinę na serwetkach, położyła jedną serwetkę z gliną na obszarze pęcherza moczowego, a druga na okolicy lędźwiowej. Po ochłodzeniu gliny użyłem jeszcze dwóch serwetek ze świeżą gorącą gliną. Zmieniono serwetki, aż wygaśnie 20 minut. Już po piątym zabiegu spodnie nastolatek stały się bardziej suche, nie oddawał moczu w łóżku. W celu całkowitego wyleczenia enurezy u nastolatka potrzebnych było łącznie 10 procedur. (HLS 2008, №20, s. 9-10)

  Enureza u mężczyzn - leczenie ziołowe

  Najbardziej niezawodne środki do leczenia nietrzymania moczu dla ludowych uzdrowicieli uważały herbatę z mieszaniny dziurawca i centaury, w równych proporcjach. Mężczyzna miał ochotę korzystać z toalety co 30 minut, po tym jak zaczął pić herbatę z tych ziół, czas ten wzrósł do 1,5-2 godzin.
  Oto kolejna recepta na moczenie: Wlej 500 ml wódki ze 100 g korzenia Kalgana, odejdź na 7 dni. Weź 1 łyżkę. l 2 razy dziennie. (HLS 2009, №4, s. 32)

  Enureza u dorosłych mężczyzn

  W ten sposób można leczyć zarówno dzieci, jak i dorosłych, a także leczyć przedkompletów. Młody człowiek w wieku poniżej 17 lat miał nocne moczenie, ani pigułki, ani zabiegi nie pomogły. I ten środek ludowy pomógł wyleczyć chorobę.

  Kilka minut po tym, jak dziecko poszło spać, musisz podejść do niego z kawałkiem śledzia i nakarmić go. Następnie powiedz mu: "Nie piszę dziś do łóżka". Ta procedura jest wykonywana co wieczór. Przebieg leczenia wynosi 10-15 dni. (HLS 2005, №6, s. 32)

  Moczenie u mężczyzn - leczenie skrzypu

  Ten przepis pomógł pozbyć się enurezy autorowi listu, a także został przetestowany na krewnych i znajomych. Musimy włożyć do półlitrowego słoika 2 łyżki. l skrzyp, zalać wrzącą wodą, nalegać 1-2 godziny. Pij 20 minut przed posiłkiem. Dzienna stawka - 500 ml. Przebieg leczenia wynosi 7 dni. (HLS 2005, №7, s. 31)

  Enureza u starszych mężczyzn

  Leczenie nietrzymania moczu

  W podeszłym wieku, moczenie u mężczyzn ma inne przyczyny niż młodzież i młodzi mężczyźni. Jest to spowodowane związanymi z wiekiem zmianami układu moczowo-płciowego, zanikiem mięśni, problemami z gruczołem krokowym. U mężczyzn wielkość gruczołu krokowego rośnie z wiekiem, światło cewki moczowej zwęża się, częste oddawanie moczu ustępuje trudności, pęcherz nie jest całkowicie opróżniony, rozciąga się, a mięsień "wysycha". Na ostatnim etapie tego procesu mocz jest kapiący lub mimowolnie wycieka z przepełnionego pęcherza.

  Jeśli mimowolnemu towarzyszy stan zapalny błony śluzowej pęcherza moczowego (często ma to miejsce w przypadku zapalenia gruczołu krokowego u mężczyzn), wówczas do leczenia konieczne jest dobranie środków leczniczych, które wraz z leczeniem mimowolnym łagodzą ten stan zapalny. Należy pamiętać, że bakterie powodujące zapalenie umierają w kwaśnym środowisku, herbata z dzikiej róży lub mieszanka centaury i Hypericum lub stygmaty kukurydzy, napar z korzeni Althea (6 g na szklankę zimnej wody) pomoże stworzyć kwaśne środowisko w organizmie (napar 10 g ), odwary z kory kaliny, napar z jagód i liści borówki po połowę z myśliwych, napar z nasion kopru jest dobrze znanym lekarstwem na moczenie

  Aby zmoczyć łóżko, pomoże Ci następujący przepis:

  Weź 2 części nasion pietruszki, 2 części skrzypu i 1 część wrzosu, szyszki chmielu, korzeń lubczyka i szparę fasoli. 1 łyżka. l miesza parzyć 1 szklankę wrzącej wody, pić w ciągu dnia
  (HLS 2013, №10, s. 33)

  Nietrzymanie moczu u mężczyzn po usunięciu gruczolaka prostaty

  Mężczyzna w starszym wieku został usunięty gruczolak prostaty, po którym cierpiał na nietrzymanie moczu przez kilka lat. Nie zgodził się na drugą operację korekcji szyi pęcherza, zwrócił się o poradę do gazety "Vestnik ZOZH".

  Odpowiedział mu lekarz, kochanie. Science Kartavenko V.V., który doradzał pacjentowi radzenie sobie z moczeniem, stosując gimnastykę, mającą na celu wzmocnienie mięśni prostowników i mięśni długich pleców. Wzmocnienie tych mięśni pomaga wzmocnić ściany pęcherza moczowego.

  Aby wzmocnić mięśnie brzucha rectus, należy położyć się na plecach, zamocować nogi i unieść górną część ciała. Aby wzmocnić plecy, powinieneś zrobić to samo, ale po prostu położyć się na brzuchu (HLS w 2011 r., Nr 21, s. 14)

  Chodzenie po pośladkach leczy częste oddawanie moczu i gruczolak u mężczyzn

  Częste oddawanie moczu w starszym wieku występuje u dużej liczby mężczyzn. Istnieje prosty sposób na pozbycie się tego problemu - chodzenie po pośladkach.

  Mężczyzna co noc wstawał do toalety co 30 minut, ponieważ miał gruczolaka. Po przejściu pośladka jest uwzględnione w ćwiczeniu, wzrasta w nocy tylko 1-2 razy.

  Oprócz moczenia, to ćwiczenie - chodzenie po pośladkach eliminuje zaparcia, leczy wypadanie narządów wewnętrznych, hemoroidy, wzmacnia mięśnie brzucha i pleców. (HLS 2002, №16 s. 7)

  Pozdrowienia dla wszystkich czytelników! Nazywam się Svetlana. Ukończyła Państwowy Uniwersytet Medyczny w Samara z czerwonym dyplomem.

  Enureza u dzieci to niekontrolowane oddawanie moczu podczas snu. Zaburzenie jest najczęściej dotknięte w dzieciństwie i wieku dojrzewania, jednak zdarzają się przypadki choroby u dorosłych. Przyczyny enurezy u dzieci mogą być bardzo różne: od banalnej przepracowania lub choroby zakaźnej do wrodzonej patologii pęcherza lub urazu psychicznego.

  Niektóre dzieci z moczeniem nocnym oddają mocz o północy, a inne - rano. W pierwszym przypadku pęcherz relaksuje się pod wpływem snu i ciepła, przez co nie jest już w stanie utrzymać moczu. W tej sytuacji nie należy pić soków owocowych i słodkich napojów, a wręcz przeciwnie - zużycie marchwi i korzenia łopianu.

  W drugim przypadku oddawanie moczu u dzieci wynika z faktu, że pęcherz utrzymuje płyn zgromadzony rano, ale ta zdolność jest ograniczona. Pęcherz nie rozciąga się wystarczająco, gdy się napełnia. Aby go uspokoić, dziecko powinno otrzymać lekko ugotowane warzywa bez soli. Dopuszczalne spożycie jabłek i soku jabłkowego. Jeśli dziecko powyżej pięciu lat oddaje mocz w nocy częściej niż 1-2 razy w miesiącu, należy skontaktować się z neurologiem.

  Nocne moczenie u dzieci sugeruje długotrwałe leczenie metodami medycznymi, w których środki ludowe zajmują ważne miejsce. Preparaty ziołowe skutecznie zmniejszają mimowolne oddawanie moczu. Do leczenia środków ludowej stosowane są rośliny, które mają korzystny wpływ na układ nerwowy i układu krążenia, mają działanie uspokajające i przeciwzapalne.

  Leczenie mimośrodów pediatrycznych za pomocą środków ludowej

  Podstawą leczenia ziołowego w leczeniu środków moczopędnych dla dzieci w medycynie ludowej są nagietek, korzeń kozłka lekarskiego, kwiatostan nieśmiertelnika, owoc anyżu, korzeń lukrecji, pokrzywa, ziele dziurawca, krwawnik pospolity, mankiet, melisa, rumianek i inne.

  Najpopularniejsze środki folk

  Recepta nauczyciela przedszkola

  • woda w temperaturze pokojowej;
  • bawełniane podkładki.

  Wacik jest zwilżony w wodzie w temperaturze pokojowej, lekko ściśnięty i trzymany wzdłuż kręgosłupa od dołu do góry i pleców kilka razy. Woda nie jest konieczna do wytrzeć. Przykryj dziecko kocem i pozostaw do snu do rana.

  Nasiona kopru z moczenia

  • łyżka nasion kopru;
  • szklanka wrzącej wody.

  Nasiona warzone wrzątkiem, pozostawić na godzinę. Rosół jest pijany rano na pusty żołądek. Dzieci w wieku 10-15 lat mogą wypić całą szklankę, młodsze dzieci - pół szklanki. Przebieg leczenia wynosi dziesięć dni. Po uruchomieniu formularza musisz zrobić 10-dniową przerwę, po której kurs się powtórzy.

  Leczenie miażdżycy miodem

  Dzieci otrzymują miód przed snem. Produkt działa uspokajająco, zmniejsza obciążenie nerek. Nie można podać więcej łyżeczek do herbaty. Stopniowo można zmniejszyć dawkę. Ta metoda jest przeciwwskazana w obecności alergii na miód. Leczenie miodem może być bardzo skuteczne.

  Przepis na biszkopt

  • pół litra wody;
  • pół szklanki liści borówki brusznicy.

  Pół szklanki liści borówki brukselskiej wylewa się pół litra wody, gotować przez około 7 minut. Pozostaw do zaparzenia przez 40 minut, a następnie filtruj. Dekokcję podaje się przed każdym posiłkiem trzy razy dziennie. Pojedyncza dawka - nie więcej niż 60 ml.

  Zbieranie centaury i Hypericum

  • centaury i ziele dziurawca w równych proporcjach.

  Zioła są warzone i pijane jako słaba herbata. Dzięki temu zabiegowi menu powinno wykluczyć arbuz, seler, szparagi i winogrona.

  Mieszanka borówki brusznicy i hypericum

  • łyżka owoców brusznicy;
  • łyżka liści borówki brusznicy;
  • łyżka ziół Hypericum.

  Składniki są wymieszane, zalać trzy szklanki wody, gotować przez 10 minut. Rosół nalegał godzinę, a następnie filtr. Weź pół szklanki kilka razy dziennie.

  Babka z moczu

  • 15 g liści babki lancetowatej;
  • szklanka wrzącej wody.

  Babka parzona wrzącą wodą, pozostawić do zaparzenia przez 20 minut. Weź łyżkę nie więcej niż trzy razy dziennie.

  Przepis na Violet

  • kieliszek wrzątku;
  • 20 g pachnących fiołków.

  Wlać wrzątek na trawę, ogrzewać na małym ogniu przez 10 minut. Rosół szczep, weź 2 łyżki trzy razy dziennie.

  Leczenie enurezy ślepej

  Obierz śledzie, usuń wszystkie kości, pokrój filety na małe kawałki. Cięcie należy kontynuować w lodówce. Daj dziecku kawałek przed snem.

  Ćwiczenia z moczenia

  Usiądź na podłodze i przesuwaj prawy pośladek prostą lub zgiętą nogą w tę iz powrotem. W tym samym czasie spójrz na prawe ramię. Przenieś się półtora metra do przodu, a następnie wróć do pozycji wyjściowej.

  Kompresja z moczenia

  Taki kompres stymuluje krążenie krwi w dolnej części brzucha. Umieść wymiernego imbiru w gazę, wyciśnij sok z niego do pojemnika z gorącą wodą. Zanurz ręcznik w roztworze soku imbirowego, ściśnij i przyłóż do dolnej części brzucha. Umieść na górze suchą masę. Nakładaj mokry ręcznik co dwie do trzech minut. Zastosuj kompresy przed snem. Kompresy są dosyć mocnymi środkami ludowymi.

  Zabieg z kolekcją sześciu ziół

  • rdest;
  • mięta;
  • Ziele dziurawca;
  • centaury;
  • liście brzozy;
  • kwiatostany rumianku.

  Zioła są mieszane i mielone w maszynce do mięsa. 30 g surowca wylewa się za pomocą litra wrzącej wody, trzymanej w termosie przez osiem godzin. Bulion jest pobierany pół godziny przed posiłkiem w 50 ml. Bulion może być słodzony niewielką ilością miodu lub cukru. Przebieg leczenia wynosi trzy miesiące.

  Zabieg zawierający zbiór pięciu ziół

  • liście jeżyny;
  • góralski ptak;
  • nieśmiertelne kwiatostany;
  • krwawnik;
  • Hypericum

  Zioła są mieszane w tych samych proporcjach, zmiażdżone. 9 g surowca wylewa się na półtorej filiżanki wrzącej wody, trzymanej przez dwie godziny w termosie. Filtr infuzyjny, pić 20 minut przed posiłkiem za pół szklanki. Recepcja jest zatrzymywana na godzinę przed snem.

  Pietruszka z mimowolnego

  Napełnić przez pół godziny wypełnione szklanką wrzącej wody 3 g korzeni. Weź przefiltrowaną infuzję szklankę dziennie. Możesz również nalegać 3 g pokruszonych nasion wylanych do szklanki wrzącej wody przez osiem godzin.

  Wywar z zatoki

  Trzy małe prześcieradła zalać szklanką wody i ogrzewać w ogniu przez 10 minut, a następnie zaparzyć przez godzinę. Weź pół szklanki trzy razy dziennie. Kurs trwa tydzień. Odwar z liści laurowych zwiększa skuteczność leczenia farmakologicznego w moczu nocnym u dzieci.

  Tymianek Przepis

  15 g suszonego tymianku zalać gorącą wodą, nałożyć umiarkowane ciepło, odparować, aby uzyskać objętość jedną trzecią. Weź 5 g naparu trzy razy dziennie. Przebieg leczenia wynosi półtora miesiąca. Po ukończeniu kursu możesz zrobić sobie przerwę w ciągu miesiąca, a następnie wznowić przyjmowanie.

  Tradycyjna medycyna może być dobrym pomocnikiem w leczeniu moczenia u dzieci. Możesz spróbować traktować dziecko różnymi metodami ludowymi. Należy również pamiętać, że leczenie mimowolnego moczenia u dzieci nie pociąga za sobą żadnych nagłych działań, a zaburzenie w większości przypadków zanika wraz z wiekiem. Przed użyciem tego lub tego zioła, lepiej skonsultować się z lekarzem.

  Autor: Ekaterina Ivanyuk

  Moczenie u dzieci. Szkoła dr Komarovsky.

  Radzimy przeczytać: Jakie metody leczenia migdałków u dzieci